Archiwum

Archiwum z 2009Forum Teatru Polskiego

(Opublikowano 9 grudnia 2009 )

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, Związek Artystów Scen Polskich i Unia Polskich Teatrów wspólnie wystąpiły z propozycją zwołania Forum Polskiego Teatru 2009. Spotkanie teatralnych środowisk twórczych, menedżerów oraz przedstawicieli samorządów ma na celu zdiagnozowanie stanu teatru polskiego, ocenę autoreformy, która oddolnie była wprowadzana w ciągu ostatnich dwudziestu lat, a także zwrócenie uwagi na obecne i przewidywane potrzeby związane z twórczością teatralną. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Posiedzenie zarządu SDT

(Opublikowano 13 października 2009 )

Na posiedzeniu Zarządu SDT w dniu 5 października 2009r. zostały ustalone zagadnienia, które będą przedmiotem rozmów na forum, które odbędzie się w grudniu 2009 roku w Krakowie. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Po Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie

(Opublikowano 28 września 2009 )

Przedstawiciele Unii Teatrów Polskich, SDT i ZASP postanowili zorganizować jeszcze w tym roku – w grudniu – Forum Teatrów Polskich, aby móc kontynuować dyskusje na temat usprawnienia organizacji pracy teatrów. Przedstawiciele zaprosili Ministra Kultury – Bogdana Zdrojewskiego do uczestnictwa w tym spotkaniu.

List do ministra kultury

Komunikat

(Opublikowano 10 września 2009 )

W związku z odwołaniem Dyrektora Teatru Nowego w Łodzi – Zbigniewa Brzozy, przez Prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego, Stowarzyszenie skierowało swoje stanowisko w liście do Przewodniczącego Rady Miasta Łodzi.

Treść listu

Posiedzenie Zarządu w Teatrze Syrena

(Opublikowano 31 sierpnia 2009 )

Spotkanie z Ministrem KiDN Bogdanem Zdrojewskim

(Opublikowano 17 lipca 2009 )

Pani Prezes SDT Barbara Borys-Damięcka spotakała się z Ministrem KiDN Bogdanem Zdrojewskim w celu omówienie proponowanej przez prof. Jerzego Hausnera reformy instytucji kulturalnych. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Spotkanie sprawie reformy przygotowywanej przez prof. Jerzego Hausnera

(Opublikowano 9 lipca 2009 )

Dwa dni temu doszło do spotkania Pani Prezes Barbary Borys-Damięckiej z Ministrem Michałem Bonim w sprawie reformy przygotowywanej przez prof. Jerzego Hausnera. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Rewolucja kulturalna Hausnera – ciąg dalszy

(Opublikowano 26 czerwca 2009 )

1 lipca br. Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka spotka się z Ministrem Michałem Bonim, w powyższej sprawie. Do udziału w spotakniu zostali zaproszeni również Krzysztof Kumor (ZASP) oraz Maciej Englert (Unia Teatrów) Przeczytaj resztę tego wpisu »

Rewolucja kulturalna Hausnera

(Opublikowano 10 czerwca 2009 )

Przeczytaj artykuł

Posiedzenie Zarządu SDT w Teatrze Syrena

(Opublikowano 7 czerwca 2009 )

W Teatrze Syrena odbyło się posiedzenie Zarządu. W spotkaniu udział wzięli: Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka oraz Ryszard Markow i Dariusz Miłkowski. Zarząd przyjął rezygnację z członkowstwa wspierającego Teatru im. C. Norwida w Jeleniej Górze. Powodem rezygnacji jest reorganizacja, która spowodowała iż Teatr im. C. Norwida przestał istnieć w dotychczasowej formie a na jego miejsce powstały dwie nowe instytucje kultury: Teatr Zdrojowy i Teatr im. C. Norwida. Zarząd przyjął także rezygnację z członkowstwa wspierającego Teatru im.W.Siemaszkowej w Rzeszowie.

Zarząd przyjął deklarację wstąpienia do SDT Pana Bogdana Kocy. Następne posiedzenie zarządu ustalono na 31.08.09.