Archiwum

Archiwum: Kwiecień 2011Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w Radziejowicach

(Opublikowano 19 kwietnia 2011 )

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniach 15 i 16 maja 2011 w Radziejowicach. Prosimy o możliwie szybkie wysyłanie kart zgłoszeniowych, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc hotelowych.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Porządek obrad

Walne Zgromadzenie w Radziejowicach

(Opublikowano 6 kwietnia 2011 )

W dniach 15 – 16 maja 2011 roku odbędzie się w Pałacu w Radziejowicach Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Szczegółowy porządek obrad oraz karta zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.