Archiwum

Archiwum: Sierpień 2012Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania (wzór SDT)

(Opublikowano 1 sierpnia 2012 )

18 czerwca 2012 w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu SDT, na którym m.in. omówiono opracowany przez mec. Adama Barbasiewicza projekt założeń do wzoru umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania (zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Projekt założeń opracowany został na zlecenie SDT, jako wkład merytoryczny Stowarzyszenia do prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prac mających na celu opracowanie wzoru umowy  w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania. Prace te prowadzone są m.in. na wniosek Stowarzyszenia, sformułowany w trakcie obrad walnego zebrania SDT 23 kwietnia 2012 r.

Zarząd SDT zaakceptował przedstawiony projekt założeń z kilkoma uzupełnieniami  i przekazał dokument do Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Ponadto Zarząd zlecił mec. Adamowi Barbasiewiczowi pilne opracowanie w oparciu o te założenia projektu wzoru umowy w celu przekazania do MKiDN w kolejnym terminie.  W pierwszych dniach lipca projekt wzoru umowy przekazano do MKiDN.

Umowa SDT