Archiwum

Archiwum: Październik 2011Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Opublikowano 12 października 2011 )

5 października 2011 weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 (Dz. U. 184 poz. 1240) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Rozporządzenie nakłada wiele nowych obowiązków na dyrektorów teatrów.

Treść rozporządzenia

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw

(Opublikowano 12 października 2011 )

30 września 2011 opublikowano (Dz. U. Nr 207 poz. 230) ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012, za wyjątkiem art. 4 pkt 2 oraz art. 5 pkt 2 lit. a i pkt 4 (dot. muzeów i bibliotek), które wchodzą w życie 1 października 2012 r.

Treść ustawy