Archiwum

Archiwum: Lipiec 2023Stanowisko Zarządu w sprawie sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie

(Opublikowano 14 lipca 2023 )

Warszawa, 6 lipca 2023 r.

L.dz. 06/OiK/2023-25

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

Szanowny Panie Prezydencie!

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów z niepokojem przygląda się sytuacji w Teatrze Groteska w Krakowie. Stoimy na stanowisku, że ustępujący dyrektor nie powinien, a nawet nie może zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu teatru wykraczających poza okres swojego powołania (ewentualnie z wyjątkiem tych, które uzgodni ze swoim następcą i w porozumieniu z organizatorem). Taki zapis często pojawia się w umowach o warunkach organizacyjno-finansowych prowadzenia instytucji kultury podpisywanych przez organizatorów instytucji kultury z dyrektorami. Apelujemy, aby Państwo, jako organizator Teatru Groteska, pełniąc funkcje kontrolne wobec swojej instytucji, niezwłocznie podjęli działania uniemożliwiające zaciąganie zobowiązań na okres po 31 sierpnia 2023 r. przez ustępującego dyrektora.

Z poważaniem

Zarząd SDT

Do wiadomości:

1)     Komisja Zakładowa ZZAP przy Teatrze Groteska

2)     Karol Suszczyński