Archiwum

Archiwum: Grudzień 2010Spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych

(Opublikowano 22 grudnia 2010 )

13 grudnia 2010 w Operze Krakowskiej  odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych. Dyrektorzy teatrów z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Gdańska, Krakowa, Lublina Poznania i Warszawy rozmawiali o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, projektowanych zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych, dzielili się doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich.

Forum Teatru Polskiego

(Opublikowano 10 grudnia 2010 )

W dniach 22 – 23 listopada w Warszawie odbyło się II Forum Teatru Polskiego.
W drugim dniu Forum Minister Jacek Weksler zobowiązał się do pisemnej odpowiedzi na zadane przez uczestników Forum pytania. W dniu 7 grudnia br. otrzymaliśmy odpowiedzi, które poniżej udostępniamy osobom zainteresowanym.

Stanowisko Min. Kultury w kontekście raportu o teatrze
Mierniki oceny efektywności działalności artystycznej
Co jest grane? Premiery w polskich teatrach w latach 2007-2009
Infrastruktura teatrów instytucjonalnych

WNIOSKI

ODPOWIEDZI (pdf)