Archiwum

Archiwum: Maj 2014Walne Zebranie w Warszawie

(Opublikowano 14 maja 2014 )

Walne Zebranie Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Warszawie – 14 kwietnia 2014

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka przywitała zebranych i podziękowała Dyrektorowi Osadnikowi za udostępnienie sali w Teatrze Studio. Przywitała również członków honorowych, w tym Pana Stefana Sutkowskiego, obecnego na sali.

Pani Prezes poinformowała zebranych o przebiegu Walnego Zebrania, które składa się z dwóch części – sprawozdawczej z działalności Stowarzyszenia oraz panelu dotyczącego:  „Funduszy unijnych – w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dla instytucji Kultury” oraz „Ustawy o zamówieniach publicznych – jej nowelizacji w Parlamencie”.
Zebrani przyjęli porządek obrad.
Przeczytaj resztę tego wpisu »