Archiwum

Archiwum: Kwiecień 2013Po Walnym Zebraniu w skrócie

(Opublikowano 25 kwietnia 2013 )

W poniedziałek zakończyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Radziejowicach. Pierwszego dnia wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po raz kolejny wybrano Barbarę Borys-Damięcką, która objęła stanowisko Prezesa. W Zarządzie znaleźli się: Ryszard Markow, Paweł Szkotak – Wiceprezesi, Arkadiusz Klucznik – Skarbnik, Roman Osadnik – Sekretarz oraz Dariusz Miłkowski i Bartosz Zaczykiewicz – Członkowie Zarządu, a w Komisji Rewizyjnej – Wiktor Herzig -przewodniczący,  Joanna Nawrocka i Włodzimierz Nawotka – Członkowie.
Zarząd w nowym składzie rozpocznie prace z dniem 1 września 2013 roku.


Przeczytaj resztę tego wpisu »

Dyrektor Waldemar Wolański – oświadczenie

(Opublikowano 24 kwietnia 2013 )

Pragniemy poinformować, że Sąd Najwyższy wyrokiem Sygn. akt I PK 215/12 odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez część osób współpracujących w poprzednich latach z Teatrem Arlekin jako zespół artystyczny. Skarga kasacyjna w ocenie Sądu Najwyższego, była niedopuszczalna i z uwagi na kwestie formalne, a także co najważniejsze, Sąd bezdyskusyjnie stwierdził, iż skarga zawiera niewłaściwe zarzuty kasacyjne, a tym samym sprawa nie nadaje się do rozpoznania.

Tym samym w sposób ostateczny zakończył się trwający ponad trzy lata, spór pomiędzy Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi a byłymi aktorami tego teatru. Jak wynika z orzeczenia kolejnych instancji sądowych, dyrektor teatru p.Waldemar Wolański miał prawo angażowania do działań artystycznych na podstawie umów o dzieło, jego działania były zgodne z obowiązującym prawem a protest angażowanych osób był bezzasadny.

Waldemar Wolański – Dyrektor Teatru Lalek “Arlekin”