Archiwum

Archiwum z 2010Spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych

(Opublikowano 22 grudnia 2010 )

13 grudnia 2010 w Operze Krakowskiej  odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych. Dyrektorzy teatrów z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Gdańska, Krakowa, Lublina Poznania i Warszawy rozmawiali o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, projektowanych zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych, dzielili się doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich.

Forum Teatru Polskiego

(Opublikowano 10 grudnia 2010 )

W dniach 22 – 23 listopada w Warszawie odbyło się II Forum Teatru Polskiego.
W drugim dniu Forum Minister Jacek Weksler zobowiązał się do pisemnej odpowiedzi na zadane przez uczestników Forum pytania. W dniu 7 grudnia br. otrzymaliśmy odpowiedzi, które poniżej udostępniamy osobom zainteresowanym.

Stanowisko Min. Kultury w kontekście raportu o teatrze
Mierniki oceny efektywności działalności artystycznej
Co jest grane? Premiery w polskich teatrach w latach 2007-2009
Infrastruktura teatrów instytucjonalnych

WNIOSKI

ODPOWIEDZI (pdf)

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

(Opublikowano 27 października 2010 )

W Dzienniku Ustaw Nr 184 z dnia 4 października 2010 poz. 1240 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

Dziennik ustaw – rozporządzenie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Opublikowano 27 października 2010 )

1 października 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz do konsultacji do głównych central związków zawodowych projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Tak więc prace nad wprowadzeniem do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej postulowanych przez nasze środowisko zmian toczą się w tempie zadowalającym i można mieć nadzieję, że wkrótce projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu RP.

Ustawa
Uzasadnienie

Spotkanie Zarządu SDT

(Opublikowano 21 października 2010 )

Spotkanie Zarządu SDT odbędzie się w Teatrze Syrena w dniu
8 listopada 2010.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

(Opublikowano 23 września 2010 )

15 września 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie

Spotkanie Zarządu SDT

(Opublikowano 24 sierpnia 2010 )

Spotkanie Zarządu SDT odbędzie się w Teatrze Syrena w dniu
2 września 2010

ANKIETA – Teatry Polskie 2007 – 2009

(Opublikowano 20 czerwca 2010 )

Szanowni Państwo Dyrektorzy Teatrów!

W ramach przygotowań do II Forum Polskiego Teatru, którego organizacji w dniach 22 i 23 listopada 2010 r. podjęło się Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, opracowana została Ankieta, mająca dostarczyć wiarygodną informację o aktualnej kondycji organizacyjnej, ekonomicznej i materialnej polskich instytucji teatralnych. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Spotkanie Zarządu SDT

(Opublikowano 25 maja 2010 )

Spotkanie Zarządu SDT odbędzie się w Teatrze Syrena w dniu 1 czerwca 2010.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w Radziejowicach

(Opublikowano 16 kwietnia 2010 )

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2010 w Radziejowicach