Kontakt

ADRES DO KORESPONDENCJI

Bardzo prosimy o wysyłanie skanu wszystkich pism skierowanych do Stowarzyszenia na adres sdt@sdt.pl!

ul. Reja 9
02-053 Warszawa

sdt@sdt.pl

DANE DO PRZELEWU

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

NIP 897-15-28-481
REGON 931101329

KRS 0000145169

konto SDT:
PEKAO SA O/W-WA
02 1240 6029 1111 0000 4790 7418