Kontakt

Bardzo prosimy o wysyłanie skanu wszystkich pism skierowanych do Stowarzyszenia na adres sdt@sdt.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Teatr Ochoty im. Jana i Haliny Machulskich

ul. Reja 9
02-053 Warszawa

sdt@sdt.pl

DANE DO PRZELEWU:

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

NIP 897-15-28-481
REGON 931101329

KRS 0000145169

konto SDT:
PEKAO SA O/W-WA
02 1240 6029 1111 0000 4790 7418