Archiwum

Archiwum z 2012Spotkanie Zarządu SDT

(Opublikowano 12 listopada 2012 )

26 listopada 2012 spotkanie Zarządu Stowarzyszenia.

Konferencja “Zarządzanie muzycznymi instytucjami kultury”

(Opublikowano 7 października 2012 )

Fundacja Akademia Sztuki w Szczecinie i Miasto Szczecin organizują interesująca konferencję pt. „Zarządzanie muzycznymi instytucjami kultury”. Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniach 16-17. listopada 2012 roku.

Rejestracja na stronie: http://zarzadzaniewkulturze.szczecin.eu/

Program konferencji

Spotkanie Zarządu SDT

(Opublikowano 5 września 2012 )

20 września 2012 spotkanie Zarządu Stowarzyszenia.

Umowa w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania (wzór SDT)

(Opublikowano 1 sierpnia 2012 )

18 czerwca 2012 w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu SDT, na którym m.in. omówiono opracowany przez mec. Adama Barbasiewicza projekt założeń do wzoru umowy w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania (zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Projekt założeń opracowany został na zlecenie SDT, jako wkład merytoryczny Stowarzyszenia do prowadzonych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prac mających na celu opracowanie wzoru umowy  w sprawie określenia warunków organizacyjno-finansowych działalności teatru oraz programu jego działania. Prace te prowadzone są m.in. na wniosek Stowarzyszenia, sformułowany w trakcie obrad walnego zebrania SDT 23 kwietnia 2012 r.

Zarząd SDT zaakceptował przedstawiony projekt założeń z kilkoma uzupełnieniami  i przekazał dokument do Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN. Ponadto Zarząd zlecił mec. Adamowi Barbasiewiczowi pilne opracowanie w oparciu o te założenia projektu wzoru umowy w celu przekazania do MKiDN w kolejnym terminie.  W pierwszych dniach lipca projekt wzoru umowy przekazano do MKiDN.

Umowa SDT

Poprawki do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

(Opublikowano 17 maja 2012 )

Poniżej zamieszczamy treść poprawek opracowanych na spotkaniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. i wysłanych do Ministra Kultury.

Treść pisma

Poprawki do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

(Opublikowano 7 maja 2012 )

Poniżej zamieszczamy treść poprawek opracowanych na spotkaniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. i wysłanych do Ministra Kultury.

Treść pisma

Walne Zebranie w Warszawie – protokół

(Opublikowano 2 maja 2012 )

23 KWIETNIA 2012

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Głównym tematem Zgromadzenia jest panel – Dyrektor teatru – menadżer bez konkursu? – oraz drugi temat Relacje: Samorząd – Teatr.
Przeczytaj resztę tego wpisu »

Walne Zebranie w Warszawie

(Opublikowano 4 kwietnia 2012 )

23 kwietnia (poniedziałek) w Teatrze Studio o godzinie 11.00 odbędzie się Walne Zebranie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w roku 2011.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy : a.goller@sdt.pl do dnia 18 kwietnia 2012 roku.

Kontakt telefoniczny:
Alicja Goller nr tel.:  22 628.27.94  lub 502.035.836      Ryszard Markow nr tel: 785.890.655

Porządek zebrania

Budowlane Procesy Inwestycyjne w Teatrach

(Opublikowano 29 marca 2012 )

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

zapraszają na spotkanie panelowe Budowlane Procesy Inwestycyjne w Teatrach

TERMIN: 16 kwietnia 2012 o godzinie 11:00

MIEJSCE: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9

Przeczytaj resztę tego wpisu »

Walne Zebranie w Warszawie

(Opublikowano 7 marca 2012 )

Szanowni Państwo,

w tym roku Walne Zebranie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w roku 2011, odbędzie się wyjątkowo w Warszawie.
Zebranie (jednodniowe) odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) w Teatrze Studio o godzinie 11.00.

Szczegółowy porządek obrad zostanie zamieszczony na stronie internetowej SDT oraz rozesłany do Członków Stowarzyszenia w terminie późniejszym.