Archiwum

Archiwum: Maj 2012Poprawki do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury

(Opublikowano 17 maja 2012 )

Poniżej zamieszczamy treść poprawek opracowanych na spotkaniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. i wysłanych do Ministra Kultury.

Treść pisma

Poprawki do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

(Opublikowano 7 maja 2012 )

Poniżej zamieszczamy treść poprawek opracowanych na spotkaniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. i wysłanych do Ministra Kultury.

Treść pisma

Walne Zebranie w Warszawie – protokół

(Opublikowano 2 maja 2012 )

23 KWIETNIA 2012

Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Głównym tematem Zgromadzenia jest panel – Dyrektor teatru – menadżer bez konkursu? – oraz drugi temat Relacje: Samorząd – Teatr.
Przeczytaj resztę tego wpisu »