Archiwum

Archiwum: Listopad 2015Odpowiedź na pismo ws Teatru Studio

(Opublikowano 20 listopada 2015 )

Pan Julian Mere

Przewodniczący Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Al. Ujazdowskie 45

00-536 Warszawa

L.dz. 41 /2015 Warszawa, dnia 2 listopada 2015

Szanowny Panie Przewodniczący,

pismem z dnia 22.10.2015, zwrócił się Pan do Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów z prośbą

o zanalizowanie i zajęcie stanowiska w sprawie przedłożonego zespołowi Teatru Studio

w Warszawie projektu pt. “STUDIO Metodyka zarządzania projektami” z dnia 30 kwietnia 2015, który Waszym zdaniem zmierza do likwidacji w tym miejscu teatru publicznego.

W związku z tym, po zapoznaniu się z treścią przekazanego projektu i sytuacją organizacyjno-prawną Teatru Studio, zwróciliśmy się do Dyrektora Teatru Studio o dodatkowe wyjaśnienie okoliczności związanych z powstaniem i przekazaniem tego opracowania pracownikom Teatru. Poznanie tych okoliczności pozwoliło nam na ustalenie stanu faktycznego, który

w naszej ocenie przedstawia się następująco:

  1. Przedmiotowe opracowanie nie wkracza w obszar uregulowany w statucie Teatru Studio, nie narusza struktury organizacyjnej Teatru, nie wynikają z niego żadne ustalenia, które mogłyby budzić niepokój o los Teatru Studio, jako instytucji publicznej, teatr repertuarowy, a więc zatrudniający zespół aktorski. Zgodnie z tytułem, całe opracowanie skupia się na opisie procedury związanej ze zgłaszaniem projektów, ich wszechstronną oceną, zatwierdzaniem do realizacji i realizacją.
  2. Ustalanie procedur związanych z organizacją pracy, planowaniem działalności, właściwym nadzorem i kontrolą, w celu zapewnienia efektywności, oszczędności i celowości przy wydawaniu pieniędzy publicznych, należy do uprawnień i obowiązków dyrektora Teatru, który jednoosobowo zarządza instytucją.
  3. “Metodyka zarządzania projektami” to rezultat trwającej przez rok pracy zespołu zaproszonego przez dyrekcję Teatru Studio w celu wypracowania optymalnego sposobu organizacji pracy przy realizacji dużych projektów takich jak inwestycje, premiery i inne działania artystyczne. W skład zespołu wchodzili przedstawiciele wszystkich pionów organizacyjnych teatru, pracownicy artystyczni, techniczni, administracyjni oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  1. 19 października 2015 Dyrektor Teatru Studio zaprosił pracowników Teatru na spotkanie w dniu 22 października 2015, podczas którego miała się dokonać prezentacja efektu pracy ww. zespołu pracowników. By ułatwić wszystkim pracownikom zapoznanie się z tym projektem, do zaproszenia dołączył tekst przedmiotowego opracowania i poinformował, że zaproponowany przez przedstawicieli pracowników sposób realizowania dużych przedsięwzięć, po tej prezentacji, zostanie najpierw wdrożony w ramach dwóch pilotażowych projektów, a następnie po uwzględnieniu Państwa uwag i propozycji ewentualnych zmian stanie się obowiązującym schematem działania w Teatrze Studio.

W związku z powyższym informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów nie dostrzega, by wdrożenie procedury zarządzania projektowego, opisane w projekcie “STUDIO Metodyka zarządzania projektami” mogło świadczyć o zamiarze likwidacji w tym miejscu teatru publicznego. O dobrej woli dyrekcji Teatru świadczy przyjęta metoda wprowadzania tego projektu poprzez wdrożenie pilotażowe oraz zapowiedziane uwzględnienie uwag pracowników Teatru i propozycji ewentualnych zmian przed ostatecznym wdrożeniem.

Mamy nadzieję, że w trakcie zapowiedzianego przez Dyrektora Teatru spotkania z pracownikami wyjaśnione zostaną wszelkie wątpliwości dotyczące przedmiotowego projektu.

W imieniu Zarządu SDT

Paweł Szkotak

Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Czy Piotr Całbecki wyciągnie rękę do Romualda Wiczy-Pokojskiego?

(Opublikowano 11 listopada 2015 )

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zadecydował, że Zarząd Województwa nie mógł unieważnić konkursu na dyrektora Teatru Horzycy.

TOMASZ BIELICKI

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadał we wtorek. To konsekwencja dwóch skarg, które do WSA skierowała wojewoda kujawsko-pomorski Ewy Mes. Jedna dotyczyła jednego z punktów uchwały zarządu województwa w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Teatru Horzycy. Druga uchwały, w której jest mowa o unieważnienia tegoż konkursu.

Przypomnijmy, że w kwietniu tego roku złożona z ekspertów komisja konkursowa stwierdziła niemal jednogłośnie, że spośród dziecięciu chętnych najlepszą koncepcję prowadzenia Teatru Horzycy zaproponował Romuald Wicza-Pokojski. Mimo tego zarząd województwa unieważnił konkurs twierdząc, że obecny dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku i twórca alternatywnego Teatru Wiczy nie spełnia oczekiwań zarządu i nie posiada kwalifikacji do kierowania teatrem dramatycznym.

(…)

W Urzędzie Marszałkowskim wyrok sądu komentują niezwykle krótko. – Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku – mówi Marek Smoczyk, sekretarz województwa.

Jakie znaczenie ma decyzja WSA? Jeśli zarząd województwa odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten podtrzyma decyzję WSA to jedynym obowiązującym dokumentem prawnym stanie się rekomendacja komisji, która wskazała na Romualda Wiczę-Pokojskiego. I zarząd będzie musiał podjąć z nim negocjacje.

Co w takie sytuacji zrobi Wicza?

- Jeszcze za wcześnie, abym ostatecznie się deklarował. Cały czas jestem bardziej przedmiotem niż podmiotem w tej sprawie. Na pewno decyzja sądu przywróciła mi wiarę w prawo. Ten wyrok może mieć daleko idące konsekwencje dla wszystkich organizatorów konkursów – mówi Romuald Pokojski. – Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy zaangażowali się w obronę obowiązujących zasad. Okazało się, że takie działania jak np. wysyłanie pism do wojewody i zbieranie przez aktorów podpisów pod protestem ma sens. A to bardzo wiele znaczy.

za “Nowości” Dziennik Toruński

Kielce. Michał Kotański dyrektorem Teatru im. Żeromskiego

(Opublikowano 6 listopada 2015 )

39-letni reżyser Michał Kotański zwyciężył w konkursie na dyrektora kieleckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego – poinformował w poniedziałek wieczorem Jacek Kowalczyk z Urzędu Marszałkowskiego.

Konkurs na stanowisko dyrektora kieleckiej sceny ogłoszono po śmierci w maju br. wieloletniego szefa Teatru im. Żeromskiego, reżysera Piotra Szczerskiego.

W poniedziałek powołana przed miesiącem komisja konkursowa rekomendowała zarządowi województwa reżysera Michała Kotańskiego. – To spory sukces, że za pierwszym razem udało się wybrać dyrektora, to zwykle – patrząc na inne teatry – nie jest takie łatwe – ocenił Kowalczyk. Przypomniał, że w pierwszym etapie było aż 19 kandydatów, a po ocenie formalnej pozostało 9.

Komisja brała pod uwagę m.in. koncepcję programowo-artystyczną kandydatów, organizacyjną oraz finansową. – Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów komisja składająca się z członków z różnych środowisk, głosami 8 do 1 wyłoniła kandydata, który zostanie rekomendowany zarządowi województwa – powiedział Kowalczyk.

To właśnie do zarządu województwa będzie należała ostateczna decyzja w sprawie powierzenia kandydatowi funkcji dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego, prowadzonego przez regionalny samorząd.

Kowalczyk zwrócił uwagę, że ta niemal jednogłośna decyzja komisji daje ogromne szanse na ostateczne powołanie Kotańskiego. Wysoko ocenione zostały propozycje programowe kandydata. – Mimo młodego wieku to bardzo doświadczony reżyser – powiedział Kowalczyk. Zwrócił uwagę, że jest “w prawie tym samym wieku”, w jakim w 1992 r. posadę dyrektora Teatru Żeromskiego obejmował poprzedni szef kieleckiej sceny Piotr Szczerski.

Komisja doceniła m.in. przygotowanie kandydata do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania teatru. – Wskazał na to, że będzie chciał powalczyć o pieniądze na zwiększenie budżetu. (…) Do tej pory teatr rzadko korzystał z pieniędzy pochodzących ze wsparcia zewnętrznego, czyli np. środków UE – zauważył Kowalczyk.

Jego zdaniem fakt, że Kotański nie był wcześniej dyrektorem, może okazać się “plusem” dla realizacji wyzwań, jakie przed nim stoją. – Pan Kotański musi mieć świeżą głowę, budować swój autorytet, ale też kontynuować czy rozszerzać markę teatru – podkreślił. Dodał, że dobrze rokuje to na przyszłość. Kowalczyk zwrócił także uwagę na zapowiedzi większego wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacji do promocji teatru i pozyskania nowego widza, a także plany remontowe gmachu teatru.

Kandydatura Kotańskiego spotkała się także z poparciem zespołu Teatru Żeromskiego.

Zwycięzca konkursu jest reżyserem kilkudziesięciu sztuk, m.in. “Dziejów Grzechu” Żeromskiego wystawionych na kieleckiej scenie w ub. roku z okazji 150. rocznicy urodzin patrona teatru. Jest absolwentem Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie.

Barbara Borys-Damięcka marszałkiem seniorem Senatu!

(Opublikowano 6 listopada 2015 )

Wczoraj szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy Małgorzata Sadurska podała datę pierwszych posiedzeń obu izb parlamentu, a także nazwiska marszałków seniorów.

Pierwsze posiedzenie Sejmu zostało wyznaczone na 12 listopada na godz. 13, a pierwsze posiedzenie Senatu zostało zwołane na 12 listopada na godz. 17. Pan prezydent podpisał również postanowienie o wyznaczenie marszałków seniorów Sejmu i Senatu, tych którzy będą prowadzili obrady. Do prowadzenia obrad Sejmu został wyznaczony pan Kornel Morawiecki, natomiast marszałkiem seniorem do prowadzenia obrad Senatu będzie pani senator Barbara Borys-Damięcka

— powiedziała przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP.

WARSZTATY Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizacji widowisk w instytucjach kultury

(Opublikowano 2 listopada 2015 )

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów oaz SDT zapraszają na warsztaty “Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizacji widowisk w instytucjach kultury”

Termin:25 listopada

Miejsce:  Teatr Studio im. S.I.Witkiewicza, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Uczestnicy – grupa docelowa: pracownicy zatrudnieni w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji/ organizacji/pracy artystycznej, radcy prawni, inni pracownicy związani z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych.

Liczba uczestników: 25-30 osób

Odpłatność za udział: członkowie SDT i ZP UPT 100 zł, pozostałe osoby 200 zł

Harmonogram:

10:00 – 11:00 – rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 – zajęcia warsztatowe

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

13:00 – 14:30 – zajęcia warsztatowe

14:30- 15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 16:30 – zajęcia warsztatowe

16:30 – 17:00 – zakończenie spotkania

Za organizację warsztatów odpowiadają:

- w imieniu SDT – Joanna Nawrocka,  e-mail –  j.nawrocka@teatrochoty.pl

- w imieniu ZP UPT – Maria Gąssowska – e-mail zarzad@uniapolskichteatrow.pl

- w imieniu Teatru Studio – Agnieszka Błażejowska e-mail – agnieszka.blazejowska@teatrstudio.pl