Archiwum

Archiwum: Grudzień 2016Zawód – dyrektor teatru – rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

(Opublikowano 17 grudnia 2016 )

W Klasyfikacji zawodów i specjalności pojawił się zawód “dyrektor teatru”. Zmiana dokonała się dzięki naszemu Stowarzyszeniu.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

D20161876

23. edycja Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

(Opublikowano 17 grudnia 2016 )

Rozpoczęła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Komisja artystyczna rozpoczyna “tournee”, ale wciąż można zgłaszać spektakle.

Do Konkursu można zgłosić realizacje sceniczne spełniające kryteria konkursowe, których premiera odbyła/odbędzie się na terenie Polski między 1 kwietnia 2016 roku a 31 marca 2017 roku, i które pozostają w repertuarze w sezonie teatralnym 2016/2017.

Konkurs finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizatorem Konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Białystok. Piotr Półtorak dyrektorem Teatru Dramatycznego

(Opublikowano 17 grudnia 2016 )

Konkursy: Piotr Półtorak został powołany na dyrektora Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku.

fot. Bartek Warzecha

Powołanie Rady ds. Instytucji Artystycznych

(Opublikowano 17 grudnia 2016 )

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołało Radę ds. Instytucji Artystycznych (II kadencja). Przewodniczącym rady został Lech Śliwonik.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. W składzie Rady drugiej kadencji znaleźli się:

 • Renata Borowska-Juszczyńska
 • Krzysztof Czyżewski
 • Jarosław Denisiuk
 • Andrzej Kosendiak
 • Lucyna Kozień
 • Jerzy Lach
 • Jerzy Limon
 • Olgierd Łukaszewicz
 • Jacek Malinowski
 • Bogusław Nowak
 • Janusz Opryński
 • Jan Popis
 • Dorota Serwa
 • Andrzej Seweryn
 • Bartosz Szydłowski
 • Lech Śliwonik
 • Waldemar Tatarczuk
 • Piotr Tomaszuk
 • Joanna Wnuk-Nazarowa
 • Marek Żydowicz

Więcej informacji na temat Rady można znaleźć na stronie Ministerstwa.

foto. Danuta Matloch