Archiwum

Archiwum: Styczeń 2016Toruń. Konflikt związany z wyborem dyrektora Teatru im. Horzycy

(Opublikowano 29 stycznia 2016 )

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącym unieważnienia przez zarząd województwa konkursu na dyrektora Teatru Horzycy, ważą się losy sceny dramatycznej w Toruniu.

«Sprawa ciągnie się już prawie rok. Przypomnijmy, że złożona z ekspertów komisja konkursowa stwierdziła, że spośród dziesięciu chętnych na przejęcie schedy po Jadwidze Oleradzkiej najlepszą koncepcję prowadzenia Teatru Horzycy zaproponował Romuald Wicza Pokojski. Mimo to zarząd województwa unieważnił konkurs twierdząc, że obecny dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku nie spełnia oczekiwań zarządu i nie posiada kwalifikacji do kierowania teatrem dramatycznym.

W środowisku zawrzało. Protestowali aktorzy, zbierano głosy pod petycją, a ówczesna minister kultury stwierdziła, że podjęta decyzja godzi w zasady demokracji.

Miesiąc na decyzję

W listopadzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zadecydował, że zarząd województwa nie mógł unieważnić konkursu na dyrektora Teatru Horzycy. Od tego czasu Urząd Marszałkowski wstrzymuje się z komentowaniem całej sprawy.

- Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Horzycy w Toruniu wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego w piątek, 22 stycznia. Teraz mamy 30 dni na analizę prawną dokumentu i podjęcie decyzji w tej sprawie – twierdzi sekretarz województwa Marek Smoczyk.

Jeśli zarząd województwa odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten podtrzyma decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to jedynym obowiązującym dokumentem prawnym będzie rekomendacja komisji konkursowej, która wskazała na Romualda Wiczę Pokojskiego. I zarząd będzie musiał podjąć z nim negocjacje. Niezależnie od ich wyniku, wszystko to nie tyle wydłuża bezkrólewie na teatralnej scenie, co wiąże ręce tym, którzy mogliby nią pokierować. I tym, którzy kierują nią obecnie. Andrzej Churski, p.o. dyrektora Teatru Horzycy, ma umowę do końca sierpnia. Nie wiadomo, na jakie rozwiązanie po tym terminie zdecyduje się marszałek, a sprawa odwołania może się przeciągać.

- Aby na przyszły sezon teatralny pozyskać dobrych reżyserów, trzeba się z nim odpowiednio wcześniej umówić. Zazwyczaj ostatecznym terminem dla tego typu rozmów był marzec. W obecnej sytuacji nie możemy podejmować żadnych wiążących decyzji – mówi “Nowościom” Andrzej Churski. – Będziemy więc myśleli przede wszystkim o spektaklu otwierającym nowy sezon, do którego próby mogłyby zacząć się w sierpniu.

Będą dodatkowe środki

W Teatrze Horzycy trwają teraz ostatnie prace nad programem tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego “Kontakt”. Impreza odbywa się co dwa lata w maju – na zmianę z Festiwalem Debiutantów Pierwszy Kontakt. W tym roku Urząd Marszałkowski zagwarantował na ten cel 250 tys. zł. O resztę środków teatr może starać się za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek należy złożyć trzy miesiące przed imprezą. Na razie nie można tego zrobić, bo w urzędzie trwają prace nad regulaminem rozdziału środków z UE.

Doradzali przy programie

W tym roku program “Kontaktu” pierwszy raz od wielu lat konstruowany jest bez udziału poprzedniej dyrektor – Jadwigi Oleradzkiej. Andrzej Churski wspólnie z Bartoszem Zaczykiewiczem (zastępcą dyrektora ds. artystycznych) zaprosili do współpracy: Marcina Wierzchowskiego, reżysera znanego z kilku realizacji na toruńskiej scenie, który ma liczne kontakty europejskie; a także Marcina Zawadę, teatrologa, dziennikarza, asystenta reżyserów (m.in. Krystiana Lupy) i dyrektora artystycznego Festiwalu Teatralnego Demoludy.

***

Moim zdaniem

Łatwo zgadnąć, że skoro Piotr Całbecki nie zdecydował się na podjęcie współpracy z Romualdem Pokojskim w ubiegłym roku, to nie będzie do tego skory również teraz. Chyba, że zmusi go do tego sąd.

Gdyby rzeczywiście miało do tego dojść, to byłaby to współpraca raczej bolesna dla obu stron. Taki napięty układ mógłby zaowocować różnymi efektami. Każdy z przyszłych partnerów za wszelką cenę usiłowałby bowiem udowodnić, że w ciągnącym się już od kilku miesięcy konkursowym sporze miał rację. Twórca Teatru Wiczy – że nadawał się na szefa dramatycznej sceny w Toruniu, a marszałek – że ten wybór nie był trafny. Z podobnych iskier już kilka razy powstawały perły.»

“Co marszałek zrobi z Wiczą?”
Tomasz Bielicki
Nowości nr 22
28-01-2016

Łódź. Ewa Pilawska człowiekiem kultury roku 2015

(Opublikowano 29 stycznia 2016 )

Ewa Pilawska, dyrektor Teatr Powszechny w Łodzi, członkini SDT, doceniona za rozwijanie łódzkiego życia teatralnego!

Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego, odebrała w Klubie Wytwórnia statuetkę w kategorii “Człowiek Kultury” podczas uroczystej gali Energii Kultury 2015.

Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi i łodzianka z wyboru – mimo interesujących propozycji z wielu miast. Trudno wyliczyć jej wszystkie zasługi dla łódzkiego życia teatralnego, więc przypomnę tylko: stworzenie Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Pamięć o tych, którzy udział w kulturze mają utrudniony i pomysł pierwszego, unikalnego na skalę europejską Projektu Teatr dla Niewidomych i Słabo Widzących, w którym społecznie wyreżyserowała wszystkie premiery. W końcu wykreowanie Polskiego Centrum Komedii – powiedziała Barbara Mrozińska, wręczając nagrodę w imieniu kapituły.

- Bardzo pięknie dziękuję kapitule. Dziękuję z całego serca za dostrzeżenie rozwoju Teatru Powszechnego. Dziękuję zespołowi, niezwykłej drużynie Teatru Powszechnego – mówiła dyrektorka Ewa Pilawska i podziękowała również Piotrowi Dzięciołowi, ubiegłorocznemu laureatowi Energii Kultury w kategorii “Człowiek kultury”. – Piotr zaczął nas wspierać, kiedy w naszym teatrze nie było jeszcze tak entuzjastycznie. Dziękuję publiczności, bo to jest wartość największa. Jeżeli jest odbiorca, jest sens tworzenia. Każdy twórca musi mieć odbiorcę. Dziękuję mojemu synowi ze jego bezwarunkową miłość i przyjaźń. Mając takiego przyjaciela obok siebie można pokonywać góry. Ludzie tworzący, ludzie sztuki zawsze podlegają ocenie. Bywa, że krytyka nie jest łatwa. To są momenty, w których prostują się skrzydła. Bardzo państwu dziękuję.

To piąta Energia Kultury w kategorii “Człowiek kultury” i pierwsza kobieta – laureatka tytułu.

E-TEATR.PL

Uwaga warsztaty! PRAKTYCZNE ASPEKTY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W RAMACH REALIZACJI WIDOWISK W INSTYTUCJACH TEATRALNYCH

(Opublikowano 29 stycznia 2016 )

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

oraz

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

Zapraszają pracowników zatrudnionych w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji / organizacji / pracy artystycznej, radców prawnych oraz innych pracowników związanych z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych

do udziału w warsztatach PRAKTYCZNE ASPEKTY UMÓW CYWILNOPRAWNYCH W RAMACH REALIZACJI WIDOWISK W INSTYTUCJACH TEATRALNYCH.

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, realizacji oraz nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych
z realizatorami, wykonawcami oraz obsługą techniczną przedstawień.

Warsztaty odbędą się 22 lutego 2016 r. (poniedziałek) w Teatrze Studio w Warszawie, Pl. Defilad 1, w godz., w godz. 11.00-17.00

Opłata za udział wynosi : członkowie SDT oraz UPT – 100 zł od osoby; pozostali : 200 zł.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy zarzad@uniapolskichteatrow.pl do 5 lutego br.

W treści maila prosimy o podanie : nazwy teatru, nazwisk uczestników oraz danych do rachunku, który Unia Polskich Teatrów wystawi po warsztacie (tj. nazwa teatru, siedziba, NIP), przy czym warunkiem przyjęcia jest dokonanie opłaty przelewem w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia przez biuro UPT.

Konto:

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

nr 08 1240 6292 1111 0000 5014 8097

tytuł przelewuwarsztaty – umowy cywilnoprawne

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne:

Termin: 22 lutego 2016 (poniedziałek) g. 11-17

Organizatorzy: Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów oraz Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

Miejsce: Teatr Studio im. S. I. Witkiewicza, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Uczestnicy – grupa docelowa: pracownicy zatrudnieni w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji / organizacji / pracy artystycznej, radcy prawni,  inni pracownicy związani z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych

Liczba uczestników: 25 do 30 osób

Odpłatność za udział: członkowie SDT i ZP UPT 100,00 zł, pozostałe osoby 200,00 zł

Konto:

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów

08 1240 6292 1111 0000 5014 8097

Harmonogram:

10:00 – 11:00 rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 zajęcia warsztatowe

12:30 – 13:00 przerwa kawowa

13:00 – 14:30 zajęcia warsztatowe

14:30 – 15:00 przerwa kawowa

15:00 – 16:30 zajęcia warsztatowe

16:30 – 17:00 zakończenie spotkania, wyjście uczestników z teatru

Kontakt : Biuro Związku Pracodawców Unia Polskich Teatrów, Kierownik Maria Gąssowska zarząd@uniapolskichteatrow.pl 22 825-13-52

PROGRAM

Tytuł: Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych w ramach realizacji widowisk w instytucjach teatralnych

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania, negocjacji oraz nadzoru nad realizacją umów cywilnoprawnych z realizatorami, artystami wykonawcami oraz obsługą techniczną uczestniczącymi w realizacji widowisk, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawień teatralnych oraz koncertów. Podczas warsztatów zostaną przedstawione konsekwencje zawarcia umów różnego rodzaju umów.

Warsztaty opierają się przede wszystkim na analizie przykładowych klauzul umownych oraz analizie studium przepadków z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników teatrów zajmujących się przygotowywaniem oraz negocjacjami umów obejmujących realizację widowiska.

Warsztaty poprowadzą:

Agnieszka Kądziela-Piasecka – radca prawny od 2009 r. specjalizujący się w obsłudze instytucji kultury t. j. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Muzyczny ROMA, Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w departamencie własności intelektualnej w Kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy prowadząc obsługę prawną agencji reklamowych, domów mediowych i produkcyjnych, przedsięwzięć artystycznych i producenckich oraz reprezentując klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych, prawa prasowego, ochrony praw autorskich.

Anna Piechocka – radca prawny od 2009 specjalizujący się w obsłudze instytucji kultury: Teatr Wielki – Opera Narodowa, Teatr Narodowy. Pierwsze doświadczenia zdobywała pracując w Departamencie Prawnym, Wydziale Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Następnie zajmowała się obsługą prawną Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej instytutu badawczego (wcześniej jednostki badawczo-rozwojowej) – rejestru nazw w domenie .pl. Jest wieloletnim członkiem Rady przy Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych. Współpracowała przy projekcie tworzenia biblioteki cyfrowej z Biblioteką Narodową.

Ramowy Program:

 1. Zasady ogólne konstruowania umów
 1. Umowa o dzieło w oparciu o wybrane przykłady
 1. Przedmiot umowy
 2. Obowiązki Wykonawcy
 3. Obowiązki Zamawiającego
 4. Wynagrodzenie
 5. Odpowiedzialność Wykonawcy
 6. Skutki niewykonania umowy
 7. Rozwiązanie umowy
 1. Umowy prawno-autorskie z realizatorami widowisk
 1. Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich (podstawowe klauzule, zakres przenoszonego prawa, problem wynagrodzenia itp.)
 2. Umowa licencyjna
 3. Prawa zależne
 4. Prawa osobiste
 5. Współtwórczość
 6. Utwory pracownicze
 1. Umowy o artystyczne wykonanie
 1. Korzystanie z artystycznego wykonania
 2. Prawo do wynagrodzenia
 3. Prawa osobiste
 4. Umowa z agencją artystyczną
 5. Umowy z małoletnimi artystami
 1. Umowa zlecenie w oparciu o wybrane przykłady
 1. Zawarcie umowy
 2. Treść umowy – prawa i obowiązki stron,
 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 4. Rozwiązanie umowy
 5. Zlecenie a świadczenie usług
 1. Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 1. Podatkowe skutki zawarcia umowy cywilnoprawnej
 1. Koszty uzyskania przychodu 50%
 2. Koszty uzyskania przychodu 20%
 3. Kwotowe koszty uzyskania przychodu
 4. Umowy bez kosztów uzyskania przychodu
 5. Podatek u źródła
 1. Składki na ubezpieczenia społeczne a rodzaj umowy
 1. Składki od umów o dzieło
 2. Warianty podlegania ubezpieczeniom przez zleceniobiorców
 3. Umowy z przeniesieniem praw autorskich a składki ZUS
 4. Jak zawierać umowy o dzieło, żeby wybronić je przed ZUS – orzecznictwo
 1. Podsumowanie

Warszawa. Były dyrektor Teatru Polskiego Jerzy Zaleski i jego żona nie żyją

(Opublikowano 24 stycznia 2016 )
Okoliczności śmierci Jerzego Zaleskiego, byłego dyrektora Teatru Polskiego i jego żony wyjaśniają policja i prokuratura w Warszawie. Rzadko zdarza się, by dwie osoby zmarły w tym samym czasie. Na razie jednak nic nie wskazuje, by ktoś przyczynił się do ich śmierci.
Zwłoki odkryto w mieszkaniu przy ul. Pileckiego na Ursynowie 20 stycznia. Policję poinformowali sąsiedzi, którzy zaniepokoili się, że od paru dni nie widzieli lokatorów z piątego piętra. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która do mieszkania weszła przez okno.

Dziś już wiadomo, że zmarli to 81-letni Jerzy Zaleski, były dyrektor Teatru Polskiego, oraz jego żona Barbara. – Przyczyny śmierci małżonków na obecnym etapie pozostają nieustalone – mówi prok. Przemysław Nowak, rzecznik stołecznej prokuratury. – W trakcie oględzin nie ujawniono śladów wskazujących na udział osób trzecich. Mieszkanie było zamknięte od środka – dodaje.

Jak zginął Jerzy Zaleski i jego żona?

Nic nie wskazuje też na samobójstwo. W mieszkaniu nie znaleziono listu pożegnalnego ani np. opakowania po lekach. Jak ustalili policjanci, sąsiedzi po raz ostatni widzieli państwa Zaleskich 9 stycznia.

Jest więc niemal pewne, że oboje zmarli z przyczyn naturalnych. Jednak ze względu na to, że niezwykle rzadko zdarza się, by dwie osoby zmarły w tym samym czasie, okoliczności ich śmierci wyjaśnią policja i prokuratura. – Została już zlecona sekcja zwłok zmarłych – mówi prok. Nowak.

Jerzy Zaleski był dyrektorem Teatru Polskiego w latach 1994-2009.

Adam Orzechowski dyrektorem Teatru Wybrzeże na kolejne pięć lat

(Opublikowano 18 stycznia 2016 )

Do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego wpłynął skan pisma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W październiku Marszałek Województwa Pomorskiego, mając na uwadze fakt, że “Dyrektor Teatru Wybrzeże jest pomysłodawcą i realizatorem rozpoczętej w bieżącym roku inwestycji Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych, a także wysoko oceniając sprawowanie przez Niego obowiązków dyrektora, zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zgodnie z zapisami Umowy) z prośbą o odstąpienie od procedury konkursowej”.

Pozytywna odpowiedź Ministra oznacza, że Adam Orzechowski, któremu kończy się kadencja w tym roku, będzie dyrektorem na następną, pięcioletnią kadencję, czyli do roku 2021.

Warszawa. Zmiana ekspertów priorytetu Teatr i Taniec

(Opublikowano 18 stycznia 2016 )
11 stycznia 2016 roku MKiDN zmieniło listę ekspertów priorytetu Wydarzenia artystyczne Teatr i Taniec nominowanych w październiku 2015 roku przez byłą minister kultury, panią Małgorzatę Omilanowską.

Cztery z pięciu osób: Annę R. Burzyńską, Julię Hoczyk, Bartłomieja Miernika i Danutę Labijak, poinformowano telefonicznie o zmianie ekspertów i odsunięciu od punktowania wniosków. Kto ich zastąpił, dowiemy się przy okazji opublikowania wyników punktacji priorytetu.

za e-teatr.pl

Nowy dyrektor Opery Wrocławskiej we wrześniu

(Opublikowano 13 stycznia 2016 )

Mimo pozytywnych ustaleń komisji dyrektor Ewa Michnik nie zamierza poszukiwać sponsora na resztę sezonu. Od września 2016 Opera Wrocławska będzie mieć nowego dyrektora, wyłonionego w konkursie.

Komisja badająca sprawę tzw. “sponsoringu” uznała, że Opera Wrocławska nie naruszyła prawa.
E-TEATR.PL

Teatr Lalka od września będzie mial nowego dyrektora

(Opublikowano 13 stycznia 2016 )

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zaakceptowała rekomendowanego przez komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalka. Został nim Jarosław Kilian.

- To modelowy konkurs, przeprowadzony z dużym wyprzedzeniem. Kandydaci prezentowali wysoki poziom, zarówno pod względem kompetencji, jak i prezentowanych koncepcji programowych. Zaproponowana przez Jarosława Kiliana wizja Teatru “Lalka” to szansa na stworzenie nowoczesnego i ciekawego miejsca dla najmłodszych warszawiaków, miejsca które będzie kształtowało ich wrażliwość kulturalną, rozwijało – mówi Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent m.st. Warszawy i jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej.

Jarosław Kilian jest absolwentem historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Przez wiele lat był wykładowcą a następnie pełnił funkcje Dziekana i Prodziekana Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W kwietniu 2015 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych. Odbył staż u Petera Brooka w Wiedniu a także był ekspertem Europejskiej Komisji Kultury w Brukseli (przy programie Culture 2000). W latach 1999 – 2010 był Dyrektorem Artystycznym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. W swoim teatralnym dorobku reżyserskim ma wiele spektakli dramatycznych, muzycznych i lalkowych. Pracował w teatrach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu oraz Gdyni. Zrealizował wiele programów telewizyjnych (m.in. cykl Muzyka łagodzi obyczaje) oraz widowisk plenerowych. Za swoją działalność na polu kultury został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Gloria Artis.

Komisja w składzie: Jarosław Jóźwiak, Tomasz Thun-Janowski, Joanna Szwajcowska, Dorota Buchwald, Halina Waszkiel, Henryka Korzycka, Waldemar Wolański, Wojciech Pałęcki oraz Grzegorz Feluś w trybie uchwały wyłoniła rekomendowanego przez siebie kandydata do objęcia stanowiska dyrektora Teatru Lalka, a swój wybór uzasadniła w następujący sposób: - Rekomendujemy kandydaturę Jarosława Kiliana, jako osoby posiadającej doświadczenie w dziedzinie teatru lalek oraz wyróżniającej się umiejętnością zarządzania projektami i kierowania pracą zespołu. W opinii Komisji kandydatura Jarosława Kiliana gwarantuje dbałość o merytoryczny i artystyczny profil Teatru Lalka. To koncepcja, która najlepiej odpowiada celom określonym w Programie Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020r.

Kierujący teatrem od 1988 roku Jan Woronko będzie pełnił swoją funkcję do końca sezonu artystycznego, czyli do 31 sierpnia 2016 roku. Jarosław Kilian stanowisko obejmie 1 września br.

Teatr Polski we Wrocławiu działa 70 lat!

(Opublikowano 13 stycznia 2016 )

W środę 6 stycznia 2016 przypadła 70. rocznica oficjalnej inauguracji działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dodatkowo w roku 2016 obchodzimy 110. rocznicę oddania do użytku Schauspielhausu, czyli obecnego gmachu głównego Teatru Polskiego. Przez miesiąc organizujemy więc serię wydarzeń jubileuszowych, choć świętujemy oczywiście przez cały sezon, odbywający się pod hasłem WYZWOLENIE. Zaczęliśmy uroczystą galą na Scenie im. J. Grzegorzewskiego, wernisażem wystawy malarstwa i fotografii Witolda Liszkowskiego oraz pokazem najnowszej premiery teatru, czyli Śmierci i dziewczyny. W dalszej kolejności seria czytań, Magiel filmowy z wrocławianką Agnieszką Smoczyńską, a także last but not least prapremiera spektaklu GRIMM: czarny śnieg w reżyserii Łukasza Twarkowskiego. Serdecznie zapraszamy!

(Opublikowano 8 stycznia 2016 )
Nowy dyrektor słupskiego teatruNowy dyrektor słupskiego teatru Fot. Kosecki.pl

Mieszkał w Warszawie, związany z Krakowem. Teraz pokieruje teatrem w Słupsku

Dominik Nowak został dyrektorem Nowego Teatru w Słupsku. 35-latek pokonał w konkursie trzynastu innych kandydatów.

Nowy dyrektor obowiązki obejmie 1 stycznia 2016 roku, a kontrakt dobiegnie końca w roku 2019.

NAJLEPSZY PROGRAM

Wiceprezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka podkreśliła, że Dominik Nowak przedstawił najlepszy i najbardziej konkretny program artystyczny rozwoju teatralnej sceny w mieście. – Podczas przesłuchań komisja nie miała wątpliwości, kto wypadł najlepiej. Ma bardzo szczegółowy plan wykorzystania dużej i małej sceny, propozycje spektakli i premier – dodała wiceprezydent.

TEATRALNA PRZESZŁOŚĆ

Dominik Nowak jest związany z krakowskimi teatrami, choć teraz mieszka w Warszawie. Jest aktorem i współzałożycielem Teatru Nowego w Krakowie. Zagrał kilkadziesiąt ról w teatrze, filmie, serialach i programach telewizyjnych. Występuje również jako prezenter na estradzie.

Jest też laureatem wielu nagród indywidualnych za role oraz scenariusze.
Przemysław Woś/amo