Archiwum

Ważne informacje

Spotkanie sprawie reformy przygotowywanej przez prof. Jerzego Hausnera

Dwa dni temu doszło do spotkania Pani Prezes Barbary Borys-Damięckiej z Ministrem Michałem Bonim w sprawie reformy przygotowywanej przez prof. Jerzego Hausnera.

Dnia 7 lipca 2009 roku doszło do spotkania z Ministrem Michałem Bonim w Urzędzie Rady Ministrów (spotkanie przełożone z 1 lipca) z Prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – Barbarą Borys-Damięcką, Sławomirą Łozińską reprezentującą ZASP i Maciejem Englertem – Związek Pracodawców Unia Teatrów.
Wyraziliśmy niepokój środowiska reprezentowanego przez nasze organizacje w związku z pojawiającymi się nieformalnie informacjami o przygotowywanej przez  prof. Jerzego Hausnera reformie teatrów i innych instytucji kultury.

Główne założenia reformy

  • Zrównanie instytucji publicznych, społecznych i prywatnych w dostępie do publicznych dotacji.
  • Możliwość likwidacji lub przekształcenia instytucji kultury i powołania na jej miejsce nowej, zarządzanej przez inny podmiot np. fundacje czy rady pracownicze.
  • Ministerstwo ma zarządzać tylko najważniejszymi instytucjami: Operą Narodową, Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym i wyspecjalizowanymi agendami, jak  Instytut Teatralny czy Instytut Książki, powoływanymi na mocy ustawy (jak PISF).
  • Wybór dyrektorów na pięcioletnie kadencje i nadzór rad powierniczych złożonych  z niezależnych ekspertów.
  • 1 –procentowy odpis od podatku od osób prawnych (CIT) na wybraną instytucję kultury.
  • Odpis od podatku od nieruchomości, zachęcający właścicieli do przejmowania zabytków.
  • Uwolnienie płac w sektorze kultury.
  • Ochrona zabytków finansowana z kar za samowolę budowlaną i podatku od usług turystycznych.

Proponowane zmiany wywołały protesty i dyskusję twórców na łamach prasowych.
Argumentując nasze niepokoje, zaznaczyliśmy brak konsultacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środowiskiem oraz, co jest naganne, informacje docierające do nas za pomocą prasy i innych mediów.
W wyniku wymiany poglądów, Minister Boni stwierdził, iż gotów jest namówić Ministra Bogdana Zdrojewskiego, do powołania roboczego forum w sektorze kultury, które byłoby w stanie przedyskutować i uzgodnić zasady i potrzeby działań reformatorskich, tak aby nie wylać przysłowiowego dziecka z kąpielą.

Takie forum z udziałem ekspertów środowiskowych, twórczych organizacji pozarządowych, ekspertów reprezentujących Rząd, animatorów kultury, stowarzyszeń i związków zawodowych, specjalistów od gospodarki i finansów, samorządowców finansujących kulturę, jest w stanie wypracować i wytyczyć kierunek reform. I to jeszcze przed Kongresem Kultury zaplanowanym w Krakowie w dniach 23 – 25 września 2009 roku.