Archiwum

Ważne informacje

Spotkanie z Ministrem KiDN Bogdanem Zdrojewskim

Pani Prezes SDT Barbara Borys-Damięcka spotakała się z Ministrem KiDN Bogdanem Zdrojewskim w celu omówienie proponowanej przez prof. Jerzego Hausnera reformy instytucji kulturalnych.

Dnia 15 lipca 2009 roku miało miejsce spotkanie Prezesa Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów – Barbary Borys-Damięckiej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdanem Zdrojewskim

Celem spotkania było omówienie niepokojącej środowisko teatralne sytuacji, o prasowych anonsach, projektu reformy dotyczącej instytucji kultury przygotowywanej przez prof. Jerzego Hausnera i związanej z tym gorącej dyskusji na łamach Gazety Wyborczej. Dyskusja ta jest świadectwem niezbyt przychylnego przyjęcia proponowanej reformy.

Minister Zdrojewski w trakcie spotkania, proponował działać na rzecz wyspokojenia napięcia, ostudzenia powstałej sytuacji, stwierdzając iż projekt prof. Hausnera, nie jest jedynym projektem, jaki został zamówiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstają lub powstały jeszcze inne projekty, przygotowane przez inne osoby, oraz kilka propozycji dotyczących reformy w sektorze kultury, przygotowywanych nie tylko przez ekonomistów, dla sektora kultury.

Głównym celem Ministerstwa, jak oświadczył Minister Zdrojewski, jest pobudzenie środowiska do ogólnej debaty i wyłuskanie najlepszych i najtrafniejszych pomysłów, idących z duchem czasu, oraz podjęcie wyzwań niezbędnych wobec ciągle trwającego kryzysu, trudnego do rozpracowania i rozpoznania.

Odpowiedź finalną jak i wskazówki dla działań w strefie kultury, ma dać Kongres Kultury we wrześniu 2009 w Krakowie.
Dając wiarę temu oświadczeniu Pana Ministra, oraz czas do działania, uspokójmy nasze emocje, aby móc myśleć racjonalnie, przygotowani na różne sytuacje, analizujmy czas kryzysu, który w naszych teatrach nie jest jeszcze tak odczuwalny jak w gospodarce, pracujmy więc twórczo i z ekonomiczną głową na karku!
Liczymy na pełen sukces Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w mądrym i korzystnym, dla ludzi teatru, działaniu.

Życząc Kolegom Dyrektorom dobrych wakacji i potrzebnego odpoczynku, a także Waszym Zespołom, bardzo proszę o przygotowanie krótkiego meldunku i przesłaniu po wakacjach, o sytuacji w Waszym teatrze – frekwencja, premiery, finansowanie, relacje z samorządem.

Drogą mailową lub w formie pisemnej proszę o przesyłanie tych meldunków na adres biura SDT – ul. Litewska 3 00-589 Warszawa lub teatrsyrena@pnet.pl

Z poważaniem Prezes SDT
Barbara Borys-Damięcka