Archiwum

Ważne informacje

Rewolucja kulturalna Hausnera – ciąg dalszy

1 lipca br. Pani Prezes Barbara Borys-Damięcka spotka się z Ministrem Michałem Bonim, w powyższej sprawie. Do udziału w spotakniu zostali zaproszeni również Krzysztof Kumor (ZASP) oraz Maciej Englert (Unia Teatrów)

Szanowni Koledzy Dyrektorzy Teatrów !!!

Z pewnością dotarła do Was informacja (Gazeta Wyborcza, e -teatr) o propozycji Jerzego Hausnera ( na zlecenie Ministerstwa Kultury) przygotowania radykalnej reformy finansowania kultury i zarządzania  nią .

Na łamach prasowych, oraz w Internecie ukazały się wypowiedzi ważnych dla naszego środowiska osób, m. in. Macieja Nowaka (Wyborcza 13-14 czerwca) pt. „Kultura kwitnie, to ją podetnijmy” ),   wywiad Romana Pawłowskiego z Jerzym Hausnerem  ( Wyborcza 11-12 czerwca) czy ostatnio wypowiedź Krzysztofa Mieszkowskiego – dyrektora Teatru Polskiego z Wrocławia( Wyborcza 22. 06. 09) pod znamiennym tytułem „Nie zarzynać Teatru „.

Co proponuje Jerzy Hausner:

Zrównanie instytucji publicznych , społecznych i prywatnych w dostępie do publicznych dotacji.

Możliwość likwidacji lub przekształcenia instytucji kultury i powołania na jej miejsce nowej, zarządzanej przez inny podmiot np. fundacje, czy rady pracownicze.

Ministerstwo ma zarządzać tylko najważniejszymi instytucjami: Operą Narodową, Filharmonią Narodową , Teatrem Narodowym i wyspecjalizowanymi agendami, jak  Instytut Teatralny czy Instytut Książki, powoływanymi na mocy ustawy ( jak PISF)

Wybór dyrektorów na pięcioletnie kadencje i nadzór rad powierniczych złożonych  z niezależnych ekspertów.

1 –procentowy odpis od podatku od osób prawnych ( CIT) na wybraną instytucję kultury.

Odpis od podatku od nieruchomości zachęcający właścicieli do przejmowania zabytków.

Uwolnienie płac w sektorze kultury.

Ochrona zabytków finansowana z kar za samowolę budowlaną i podatku od usług turystycznych.

KOLEŻANKI i KOLEDZY!

Sprawa jest poważna i ważna. Musicie zabrać głos w tej sprawie.

W imieniu naszego Zarządu, z mojej inicjatywy, również jako Senator RP pracujący w Komisji Kultury, poprosiłam Ministra Michała Boniego o spotkanie w tak wrażliwej sprawie, do którego dojdzie 1 lipca 2009 o godz. 12.00 w Urzędzie Rady Ministrów.

W imieniu naszego Stowarzyszenia do udziału w spotkaniu zaprosiłam Macieja Englerta Unia Polskich Teatrów i Krzysztofa Kumora Prezesa ZASP.

Prezes SDT

Barbara Borys-Damięcka