Archiwum

Ważne informacje

Posiedzenie zarządu SDT

Na posiedzeniu Zarządu SDT w dniu 5 października 2009r. zostały ustalone zagadnienia, które będą przedmiotem rozmów na forum, które odbędzie się w grudniu 2009 roku w Krakowie.

Zagadnienia na Forum w grudniu 2009r.

 1. Model życia teatralnego,
 2. Model kształcenia dla teatru,
 3. Edukacja odbioru dla kultury,
 4. Ustawa i jej nowelizacja (ustawa o działalności instytucji kultury, do której wysłane zostały propozycje poprawek),
 5. System finansowania kultury:
  - źródła,
  - sposób rozdysponowania,
  - gromadzenie środków finansowych,
 6. Model teatru w krajach unijnych,
 7. Formy organizacyjno-prawne teatrów,
 8. Inwestycje i infrastruktura dla teatrów.