Archiwum

Ważne informacje

Opinia w sprawie odwołania Pani Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie

Warszawa, 21.12.2023 r.

Pan

Artur Jóźwik

Dyrektor

Biuro Kultury

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

W odpowiedzi na pismo KU-IK.2120.43.2023.MKL z dn. 18 grudnia br. dotyczące wyrażenia opinii w sprawie odwołania Pani Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka w Warszawie uprzejmie informujemy, że biorąc pod uwagę opisane w ww. piśmie odstępstwa od realizacji umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury, Zarząd Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów pozytywnie opiniuje zamiar odwołania P. Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektora Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 4)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 r., poz. 194 z późn. zm.).

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów od wielu miesięcy z uwagą przygląda się sytuacji Teatru Dramatycznego ze względu na znaczenie tej sceny oraz wynik konkursu na dyrektora i szczególny program zaproponowany przez Monikę Strzępkę, niosący wiele ważnych dla środowiska teatru idei i postulatów: solidarności, empatii, partnerstwa, szacunku dla różnorodności i innych. Z ogromną przykrością przyjęliśmy fakt niezgodności pomiędzy deklaracjami programowymi a ich realizacją. To porażka, która dotyka wszystkich, w szczególności osoby związane zawodowo z instytucją. Ubolewamy, że ofiarami kryzysowej sytuacji są również widzowie.

Z uwagi na bardzo trudną sytuację, w jakiej znalazł się Teatr, jego Pracowniczki i Pracownicy, jak również osoby współpracujące, gorąco apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań łagodzących i instytucjonalne, i ludzkie koszty kryzysu Teatru – oraz służących przywróceniu Teatrowi równowagi.

Zarząd SDT