Archiwum

Ważne informacje

Wybrano Nowy Zarząd

19 kwietnia na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia został wybrany nowy Zarząd.
W jego skład weszli:  Paweł Szkotak (prezes), Ryszard Markow (vice-prezes), Paweł Łysak (vice-prezes), Roman Osadnik (sekretarz), Arkadiusz Klucznik (skarbnik), Joanna Nawrocka (członek zarządu), Dariusz Miłkowski (członek zarządu).
Nowy Zarząd rozpocznie urzędowanie z dniem 1 września 2015 roku.