Archiwum

Ważne informacje

Budowlane Procesy Inwestycyjne w Teatrach

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

zapraszają na spotkanie panelowe Budowlane Procesy Inwestycyjne w Teatrach

TERMIN: 16 kwietnia 2012 o godzinie 11:00

MIEJSCE: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ul. Fredry 9

ORGANIZATORZY: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu i Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów

MODERATOR: Ryszard Markow, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, Teatr Wielki, Poznań

UCZESTNICY:

Piotr Z. Kozłowski, Pracownia Akustyczna, Wrocław

Maciej Wojciechowski, EMWU – Projekt, Warszawa

Jacek Wenzel, z-ca dyrektora ds. technicznych, Teatr Wielki, Poznań

Adresatami spotkania są dyrektorzy i organizatorzy teatrów, ICH PEŁNOMOCNICY, SPECJALIŚCI ODPOWIEDZIALNI ZA TECHNICZNE WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ INWESTYCJI W TEATRACH.

PROGRAM:

1. Prezentacja multimedialna ilustrująca zakres, przebieg i rezultaty zrealizowanego w 2012 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu procesu inwestycyjnego obejmującego m.in.:

• renowację zabytkowego wnętrza widowni wraz z przebudową kabin technicznych,

• modernizację akustyki wnętrza widowni,

• wykonanie systemów elektroakustycznego i inspicjenta,

• poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu,

• wykonanie podnośnika do transportu dekoracji.

2. Modelowe projektowanie i realizacja budowlanego procesu inwestycyjnego w obiektach widowiskowych – dyskusja panelowa. Próba odpowiedzi na pytania:

• Jak doprowadzić do uzyskania pożądanych efektów technologicznych, akustycznych, wizualnych?

• Jak uniknąć błędów i komplikacji na etapie wykonawstwa, pomimo spełnienia wysokich wymogów akustycznych i technologicznych?

• Jak pogodzić wymagania wynikające z teatralnego charakteru obiektu z wymogami serwatorskimi?

• Jak przebiega proces modernizacji technologicznej i akustycznej Teatru Wielkiego w Poznaniu: przeszłość i przyszłość?

Dyskusja z udziałem użytkowników i projektantów modernizacji technologicznej i akustycznej Teatru Wielkiego w Poznaniu, ilustrowana dobrymi i złymi doświadczeniami z toczących się oraz zakończonych procesów inwestycyjnych w polskich teatrach.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału w spotkaniu drogą e-mailową na adres: r.markow@sdt.pl do dnia 2012-04-05.

Dodatkowe informacje: Ryszard Markow tel. +48 785 890 655