Archiwum

Ważne informacje

Województwo łódzkie: uchwała 106/15w sprawie przyjęcia wzoru umowy na dotację podmiotową zawieranej z instytucjami kultury, dla których województwo łódzkie pełni rolę organizatora

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów i Związek Pracodawców Unii Polskich Teatrów zwrócili się do Pani Jolanty Chełmińskiej  – Wojewody  Łódzkiego z prośbą o zbadanie zgodności z prawem uchwały 106/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dn. 3 lutego 2015 w sprawie przyjęcia wzoru umowy na dotację podmiotową zawieranej z instytucjami kultury, dla których województwo łódzkie pełni rolę organizatora

Treść pisma
Treść uchwały
Procedury przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych