Archiwum

Ważne informacje

Senat RP przyjął uchwałę wprowdzającą istotne poprawki do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

29 lipca 2011 Senat RP przyjął uchwałę wprowadzającą istotne poprawki do ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Po burzliwych obradach, z udziałem Ministra KiDN Bogdana Zdrojewskiego, Senat RP w dniu 29 lipca 2011 przyjął uchwałę wprowadzającą istotne, z punktu widzenia osób zarządzających Teatrami, poprawki. dotyczące m.in. zawierania i rozwiązywania umów o pracę z artystami.

Poniżej:

Stenogram z pierwszego dnia obrad 27 lipca 2011 (obszerna dyskusja nad ustawą)

Stenogram z trzeciego dnia obrad (przebieg głosowania nad poprawkami i uchwałą Senatu)

Uchwała Senatu RP z dnia 29 lipca 2011

18 sierpnia 2011 (czwartek), godz. 14:30 Komisja Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP rozpatrzy uchwałę Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4515).

W dniach 18 i 19 sierpnia 2011 r. odbędzie się 98. POSIEDZENIE SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, którego porządek dzienny może być uzupełniony m.in. o Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.