Archiwum

Ważne informacje

Forum Teatru Polskiego

W dniach 22 – 23 listopada w Warszawie odbyło się II Forum Teatru Polskiego.
W drugim dniu Forum Minister Jacek Weksler zobowiązał się do pisemnej odpowiedzi na zadane przez uczestników Forum pytania. W dniu 7 grudnia br. otrzymaliśmy odpowiedzi, które poniżej udostępniamy osobom zainteresowanym.

Stanowisko Min. Kultury w kontekście raportu o teatrze
Mierniki oceny efektywności działalności artystycznej
Co jest grane? Premiery w polskich teatrach w latach 2007-2009
Infrastruktura teatrów instytucjonalnych

WNIOSKI

ODPOWIEDZI (pdf)