Archiwum

Ważne informacje

Poprawki do projektu Rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Poniżej zamieszczamy treść poprawek opracowanych na spotkaniu Zarządu w dniu 22 kwietnia br. i wysłanych do Ministra Kultury.

Treść pisma