Archiwum

Ważne informacje

Plany finansowe teatru w układzie zadaniowym, uprawnienia nadzorcze organizatora, badanie sprawozdań przez biegłego rewidenta, dotacje podmiotowe a dotacje celowe.

Na zlecenie Unii Polskich Teatrów i Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, mecenas Adam Barbasiewicz z kancelarii prawnej COTTYN BARBASIEWICZ I ŁYŚ-GORZKOWSKA. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, sporządził opinię prawną, mającą odpowiedzieć na poniższe pytania, w związku ze zgłaszanymi przez dyrektorów teatrów wątpliwościami na temat stosowanych przez organizatorów teatrów praktyk.

1.    Jaka jest podstawa prawna przyjmowania przez instytucje kultury (państwowe, współprowadzone oraz samorządowe) planów finansowych oraz dokonywania w nich zmian?

2.    Jaki podmiot posiada kompetencję do zatwierdzania zmian w planie finansowym instytucji kultury w sytuacji zmiany zakresu rzeczowego zadań i przedsięwzięć?

3.    Czy instytucje kultury są zobowiązane do przygotowywania planu finansowego w układzie zadaniowym?

4.    Na jakich zasadach odbywa się zatwierdzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury?

5.    W jakich przypadkach sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

6.    Czy przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury powinno odbywać się na podstawie umowy.

Tekst opinii