Archiwum

Ważne informacje

Pismo w sprawie sytuacji Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Warszawa, 19.06.2023 r.

Pan

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowy

Szanowny Panie Prezydencie,

zaniepokojeni głosami z częstochowskiego środowiska kulturalnego zwracamy się do Pana z prośbą o objęcie szczególną troską Teatru im. Adama Mickiewicza. Prosimy o rozważenie niezwłocznego rozpisania kolejnego konkursu na dyrektora, z komisją reprezentującą organizacje środowiskowe, lub o powołanie nowej dyrekcji teatru zgodnie z przewidzianym w prawie trybem pozakonkursowym.

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie od ponad dwóch sezonów  jest pozbawiony przewodnictwa artystycznego. To dla instytucji i dla zespołu bardzo niedobra sytuacja, destabilizująca wewnętrzne więzi i degradująca motywację. Teatr ten zapewnia dostęp do kultury scenicznej nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, nie tylko miastu, ale także okolicy o promieniu ok. 100 km. To ogromny zasób widzów teatralnych i warto, aby instytucja, która chce kierować do nich swe działania, miała doświadczonego, twórczego i rozumiejącego teatralną rzeczywistość przewodnika. Taką osobą, definiującą misję teatru i nadającą mu rozmach i wizerunek, jest właśnie dyrektor lub dyrektorka.

Teatrem może kierować jedna osoba o kompetencjach artystycznych i zarządczych, może to być także duet złożony z artysty/artystki i menedżera/menedżerki. Ważne jest jednak, by osoba ta (lub osoby) została wybrana w sposób nie budzący wątpliwości co do jej kompetencji i zamierzeń, a także co do transparentnego przebiegu procedury wyboru. Organizator ma prawo wskazać dyrektora lub wybrać go w drodze konkursu, natomiast przy obu tych drogach ważny jest udział organizacji środowiskowych, które mogą wesprzeć urząd swoją wiedzą i doświadczeniem, a także znajomością ogólnopolskich realiów teatralnych. Wiemy, że obecnie teatrem kieruje osoba pełniąca obowiązki dyrektora, jednak nie znamy ani jej kwalifikacji artystycznych, ani planów na działalność Teatru. Instytucja artystyczna w tak dużym ośrodku jak Częstochowa zasługuje na osobę o wysokich kompetencjach i potrzebuje człowieka teatru do pokierowania tak ważną lokalnie sceną.

Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów reprezentuje obecnych i potencjalnych dyrektorów i dyrektorki teatrów, a także osoby na stanowiskach zastępcy dyrektora, w liczbie niemal 250. To duży zasób ludzki, ale także zasób kompetencji i wiedzy. Jesteśmy także po to, aby dzielić się tą wiedzą z organizatorami, urzędnikami i politykami. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania powstają w drodze rozmów, wzajemnej uważności i odpowiadania na potrzeby. Jako naczelną potrzebę widzimy teraz konieczność stabilizacji artystycznej i organizacyjnej dla Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W naszej opinii może to zapewnić dyrektor lub dyrektorka Teatru mająca kompetencje artystyczne lub wsparcie artysty na stanowisku zastępcy.

Częstochowski teatr był prowadzony przez ciekawych twórców o mocnych osobowościach. Warto, by jego przyszłą historię mógł tworzyć ktoś, kto weźmie pod uwagę zarówno tradycję, jak i szerokie spektrum współczesnej publiczności, a także zadba o zespół i infrastrukturę. To niełatwe, ale bez wątpienia możliwe. W imieniu Zarządu SDT deklaruję gotowość pomocy w wyborze nowej dyrekcji Teatru im. Adama Mickiewicza.

Paweł Szkotak

Prezes SDT

Poniżej znajdą Państwo stanowisko Regionalnej Sekcji Kultury dotyczące sytuacji Teatru im. A. Mickiewicza.

02_PR_2023-25_Stanowisko RSK