Archiwum

Ważne informacje

Opinia prawna w przedmiocie możliwości powoływania członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów do komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów instytucji kultury

Opinia prawna