Archiwum

AktualnościZjazd członków SDT – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

(Opublikowano 27 maja 2019 )

W dniu 26 maja 2019 roku Walne Zgromadzenie członków SDT wybrało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli:

Paweł Szkotak – Prezes

Paweł Łysak – Wiceprezes

Jacek Jekiel – Wiceprezes

Joanna Nawrocka – Sekretarz

Monika Szela – Skarbnik

Igor Michalski – Członek Zarządu

Bartosz Zaczykiewicz – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Michał Wojtuś – Przewodniczący

Wiktor Herzig – Członek Komisji

Jacek Mikołajczyk – Członek Komisji

Wszystkim wybranym dyrektorom serdecznie gratulujemy!

Zjazd członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

(Opublikowano 24 maja 2019 )

W dniach 26-27 maja 2019 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Zjazd będzie miał miejsce w Radziejowicach i będzie miał charakter wyborczy.

(Opublikowano 21 marca 2019 )

Apel Zarządu SDT w sprawie odwołania spektaklu “#chybanieja”

(Opublikowano 25 lutego 2019 )

Prezydent Duda podpisał nowelizację Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Opublikowano 27 stycznia 2019 )

Zmiana ustawy – efekt pracy Rady ds. Instytucji Artystycznych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego – obejmuje w części zapisy z projektu rozporządzenia, z którym członkowie SDT zapoznali się na Walnym Zjeździe w 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/269491.html%0A?fbclid=IwAR3wEwJxYzJubXuHHcDtcbuh1bdao_al3jtLyZ7Z6gExeEZXtx1x-QwEeeE

Miesięcznik Dialog: “Pogoda na jutro” cykl rozmów z dyrektorami teatrów w Polsce

(Opublikowano 27 stycznia 2019 )

Miesięcznik “Dialog” w cyklu “Pogoda na jutro” publikuje rozmowy z dyrektorami teatrów w Polsce. W najnowszym numerze pisma rozmowa z Michałem Kotańskim, dyrektorem Teatru im. Stefana Żerowskiego w Kielcach.

Więcej informacji: http://www.dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogoda-na-jutro-kapitalizm-w-teatrze?fbclid=IwAR33_O20b-XItsrQZH5qU9U5DRs0pNk1IhDoJTZ3_4WX2VJeUb2ceafoSvI

(Opublikowano 30 grudnia 2018 )

Szanowni Państwo!

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!


Zarząd SDT

100-lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce: zestawienie dyrektorek i dyrektorów teatrów publicznych oraz ich zastępców

(Opublikowano 28 listopada 2018 )

Z okazji stulecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów przygotowało zestawienie dyrektorek i dyrektorów teatrów publicznych oraz ich zastępców w Polsce – stan na początek sezonu 2018/2019. Pełna lista kierownictw teatrów znajduje się na stronie sdt.pl w zakładce O stowarzyszeniu/Poczet dyrektorów teatrów. Poniżej znajdziecie Państwo trochę statystyki.

Przypomnijmy, że według prawa dyrektor teatru publicznego jest jednoosobowo odpowiedzialny za instytucję. Określenia takie jak „dyrektor artystyczny”, „dyrektor techniczny” i  podobne są zwyczajowe; osoby tak określane zajmują stanowiska zastępców dyrektora. To, czy w instytucji można powołać zastępcę dyrektora, i ile takich stanowisk można utworzyć, określa statut instytucji. Zastępcy są przeważnie wskazywani przez samego dyrektora i  to on ich zatrudnia, jednak większość samorządów zastrzega w statutach obowiązek uzyskania akceptacji organizatora. Niektórzy dyrektorzy korzystają z procedury konkursowej wybierając zastępcę ds. artystycznych (tak robi np. Teatr Maska w Rzeszowie), również w niektórych konkursach na dyrektora teatru można składać aplikacje w parach. Znamy niechlubne zakończenia takich procedur, jednak zdecydowanie więcej jest skutecznych duetów konkursowych (np. Marcin Kowalski i Maciej Nowak – dyrektor i zastępca ds. artystycznych w Teatrze Polskim w Poznaniu; Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak – dyrektor i zastępca dyrektora Biennale Warszawa, wcześniej Teatru Polskiego w Bydgoszczy).

Najwięcej zastępców – sześciu – ma dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej (największego pod względem zatrudnienia i budżetu teatru publicznego w Polsce), jednak część dyrektorów nie korzysta z pomocy zastępców. Na 126 teatrów 36 jest zarządzanych całkowicie jednoosobowo. 73 dyrektorów i 21 dyrektorek teatru nie korzysta ze wsparcia zastępcy ds. artystycznych – najczęściej są reżyserami, aktorami, dyrygentami. Natomiast wśród 39 zastępców ds. artystycznych są tylko 3 kobiety.

Choć historia teatru zna bardzo skuteczne dyrektorki, to wciąż kobiety stanowią mniejszość wśród szefów teatrów publicznych. Na 126 teatrów tylko 29 prowadzonych jest przez kobiety. Dużo częściej można je spotkać na stanowisku zastępcy dyrektora – z 89 zastępców 39 to kobiety. Warto w tym miejscu wyrazić nadzieję, że artystki, animatorki i menedżerki będą coraz chętniej stawać do konkursów na dyrektorów teatrów i będą je wygrywać. Za rok sprawdzimy, czy sytuacja wśród dyrekcji polskich teatrów publicznych uległa zmianie.

Zestawienie zostało opracowane na podstawie stron www i BIP teatrów publicznych na początku września 2018 r.

126 teatrów – instytucji artystycznych, w tym:

 • 64 teatry dramatyczne
 • 25 teatrów lalkowych
 • 21 teatrów muzycznych
 • 6 teatrów impresaryjnych
 • 6 teatrów określonych jako „inne” (teatry wywodzące się z niezależnych zespołów alternatywnych)
 • 4 teatry tańca

29 kobiet na stanowisku dyrektora teatru, w tym:

 • 12 kobiet dyrektorek teatrów dramatycznych
 • 5 dyrektorek kobiet teatrów muzycznych
 • 4 kobiety dyrektorki teatrów lalkowych
 • 4 kobiety dyrektorki teatrów impresaryjnych
 • 3 kobiety dyrektorki teatrów tańca
 • 1 dyrektorka teatru „innego” (Teatr Ósmego Dnia)

94 dyrektorów nie posiada zastępcy ds. artystycznych, w tym:

 • 21 kobiet

32 osoby na stanowisku zastępcy dyrektora ds. artystycznych („dyrektor artystyczny), w tym:

 • 3 kobiety

89 osób na stanowisku zastępcy dyrektora ds. innych niż artystyczne, w tym:

 • 39 kobiet

Nie żyje Zbigniew Korpolewski

(Opublikowano 26 listopada 2018 )

W wieku 84 lat zmarł były prezes SDT (1995-1997), pan Zbigniew Korpolewski.

Aktor, autor tekstów, satyryk, reżyser, były dyrektor Zakładu Widowisk Estradowych, jak również stołecznego Teatru “Syrena”. Pisał monologi, które wykonywały Hanka Bielicka i Irena Kwiatkowska. Ponadto pisał również dla kabaretów m.in. „Dudek” i „Egida”. Autor satyrycznego programu „Loża”. Wraz z Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i Ireną Santor występował za granicą m.in. w Australii, USA i Kanadzie.

Zarząd SDT składa Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia.

Wywiad z dyr. Dariuszem Miłkowskim

(Opublikowano 27 sierpnia 2018 )

Zapraszamy do wywiadu z wieloletnim członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia, dyrektorem Dariuszem Miłkowskim:

http://dialog-pismo.pl/rozmowy-dialogu/pogoda-na-jutro-czego-sie-nie-da