Archiwum

Archiwum z 2014Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy

(Opublikowano 15 kwietnia 2014 )

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki.
Pełna treść zarządzenia Prezydenta w sprawie ogłoszenia konkursu tutaj. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Jubileusz 60-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

(Opublikowano 8 kwietnia 2014 )

05 kwietnia o godz. 11.00 przy okazji obchodów jubileuszu 60 – ciolecia Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie – po raz trzeci – odbyła się konferencja dyrektorów teatrów lalek. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Międzynarodowy Dzień Teatru

(Opublikowano 26 marca 2014 )

Walne Zebranie SDT w Warszawie

(Opublikowano 21 marca 2014 )

Walne Zebranie Członków SDT odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. w Teatrze Studio w Warszawie, Plac Defilad 1 (PKiN).

Będzie to posiedzenie jednodniowe.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 10 kwietnia br. - poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszeniową, którą należy przesłać na adres sdt@sdt.pl lub na adres korespondencyjny:
02-515 Warszawa, Puławska 3 lok 3; telefonicznie 694 668 664.

Karta zgłoszeniowa
Porządek obrad

Jubileusz 60-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie

(Opublikowano 19 marca 2014 )

5 kwietnia 2014 o godz. 11.00 w Lublinie przy okazji jubileuszu 60-lecia Teatru im. H. Ch. Andersena odbędzie się III Spotkanie Dyrektorów Teatrów Lalek.
Konferencja ta współorganizowana jest przez Stowarzyszanie Dyrektorów Teatrów, a poświęcona bieżącym sprawom legislacyjnym i ekonomicznym teatrów w związku ze zmianami w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nowymi zasadami kontraktów dyrektorskich oraz planowanymi zmianami w ustawie o zamówieniach publicznych.
Spotkanie prowadzone będzie przez Prezes SDT, senator Barbarę Borys -Damięcką.

Notatka ze spotkania dotyczącego propozycji zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

(Opublikowano 19 marca 2014 )

10 marca 2014 na zaproszenie pana Zenona Butkiewicza, dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN oraz pana Pawła Łysaka, przewodniczącego Rady do spraw Instytucji Artystycznych, prezes SDT Barbara Borys-Damięcka SDT Ryszard Markow, uczestniczyli w VI posiedzeniu Rady, poświęconym propozycjom zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgłoszonym przez Radę Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w lutym 2014 r. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Spotkanie z Ministrem Bogdanem Zdrojewskim

(Opublikowano 24 lutego 2014 )

Z inicjatywy Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w dniu 17 lutego 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu SDT z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim.

Sprawozdanie ze spotkania

Na stronie MKiDN również ukazała się relacja ze spotkania; czytaj więcej

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

(Opublikowano 24 lutego 2014 )

Kolejne spotkanie Zarządu Stowarzyszenia odbędzie się 17 marca.

Spotkanie w ZAiKS-ie

(Opublikowano 14 stycznia 2014 )

18 listopada 2013 w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, z inicjatywy władz tego Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie dyrektorów teatrów, stanowiące kontynuację rozmów zapoczątkowanych w kwietniu 2013 w Radziejowicach, w czasie obrad walnego zebrania członków SDT. Ze strony Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Janusz Fogler, zastępca prezesa Michał Komar, dyrektor generalny Stowarzyszenia Krzysztof Lewandowski oraz kierownik Wydziału Licencji i Inkasa Andrzej Kuśmierczyk.
Gospodarze spotkania mówili o problemach napotykanych podczas licencjonowania utworów dramatycznych oraz, co najbardziej interesujące dla dyrektorów teatrów, zaprezentowali rozwiązania, jakie ZAiKS zamierza w najbliższym czasie przyjąć odnośnie licencjonowania i zarządzania Wielkimi Prawami. Przeczytaj resztę tego wpisu »

Spotkanie Zarządu Stowarzyszenia

(Opublikowano 9 stycznia 2014 )

20 stycznia 2014 o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia.