Archiwum

Ważne informacje

Zjazd członków SDT – wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

W dniu 26 maja 2019 roku Walne Zgromadzenie członków SDT wybrało nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu weszli:

Paweł Szkotak – Prezes

Paweł Łysak – Wiceprezes

Jacek Jekiel – Wiceprezes

Joanna Nawrocka – Sekretarz

Monika Szela – Skarbnik

Igor Michalski – Członek Zarządu

Bartosz Zaczykiewicz – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Michał Wojtuś – Przewodniczący

Wiktor Herzig – Członek Komisji

Jacek Mikołajczyk – Członek Komisji

Wszystkim wybranym dyrektorom serdecznie gratulujemy!