Archiwum

Ważne informacje

Zebranie Zarządu w Teatrze Syrena – Protokół

Zebranie Zarządu w Teatrze Syrena – Protokół

Sprawozdanie

Poznań, 21 stycznia 2010

18 stycznia w Warszawie, w Teatrze Syrena odbyło się spotkanie Prezydium SDT. W zebraniu udział wzięli:Prezes – Barbara Borys-Damięcka, Wiceprezes – Ryszard Markow, Wiceprezes – Bartosz Zaczykiewicz,Skarbnik – Henryk Jacek Schoen, Członek Zarządu – Dariusz Miłkowski, Sekretarz – Paweł Szkotak.

Pani Prezes omówiła dokonania Forum Teatru Polskiego oraz przedstawiła sposoby dokumentacji wystąpień uczestników ( zapisy oraz rejestracja video).

Następnie rozpatrzono deklaracje nowych członków oraz przedyskutowano zapytania w sprawach powołania, bądź przedłużenia obowiązujących kontaktów dyrektorskich. Prezydium SDT udzieliło poparcia pp. Grzegorzowi Jarzynie, Robertowi Czechowskiemu, Pawłowi Łysakowi, Andrzejowi Sewerynowi, Tadeuszowi Serafinowi, Arkadiuszowi Klucznikowi.

Wyrażono także zgodę na częściowe umorzenie składek Bogusławowi Nowakowi ( za okres, kiedy nie był dyrektorem), a także Tomaszowi Dutkiewiczowi.

Aprobatę uzyskała propozycja kontynuowania Forum Teatru Polskiego. Tym razem przedstawione miałaby być problemy związane z edukacją.

Na koniec ustalono termin najbliższego spotkania Zarządu SDT – 8 lutego oraz Walnego Zgromadzenia SDT 25-26 kwietnia.

Sporządził:
Paweł Szkotak