Archiwum

Ważne informacje

Zawód – dyrektor teatru – rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

W Klasyfikacji zawodów i specjalności pojawił się zawód “dyrektor teatru”. Zmiana dokonała się dzięki naszemu Stowarzyszeniu.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

D20161876