Archiwum

Ważne informacje

WARSZTATY Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizacji widowisk w instytucjach kultury

Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów oaz SDT zapraszają na warsztaty “Praktyczne aspekty umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach realizacji widowisk w instytucjach kultury”

Termin:25 listopada

Miejsce:  Teatr Studio im. S.I.Witkiewicza, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Uczestnicy – grupa docelowa: pracownicy zatrudnieni w teatrach na stanowiskach ds. koordynacji/ organizacji/pracy artystycznej, radcy prawni, inni pracownicy związani z procesem tworzenia umów cywilnoprawnych.

Liczba uczestników: 25-30 osób

Odpłatność za udział: członkowie SDT i ZP UPT 100 zł, pozostałe osoby 200 zł

Harmonogram:

10:00 – 11:00 – rejestracja uczestników

11:00 – 12:30 – zajęcia warsztatowe

12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

13:00 – 14:30 – zajęcia warsztatowe

14:30- 15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 16:30 – zajęcia warsztatowe

16:30 – 17:00 – zakończenie spotkania

Za organizację warsztatów odpowiadają:

- w imieniu SDT – Joanna Nawrocka,  e-mail –  j.nawrocka@teatrochoty.pl

- w imieniu ZP UPT – Maria Gąssowska – e-mail zarzad@uniapolskichteatrow.pl

- w imieniu Teatru Studio – Agnieszka Błażejowska e-mail – agnieszka.blazejowska@teatrstudio.pl