Archiwum

Ważne informacje

Warszawa. Zmiana ekspertów priorytetu Teatr i Taniec

11 stycznia 2016 roku MKiDN zmieniło listę ekspertów priorytetu Wydarzenia artystyczne Teatr i Taniec nominowanych w październiku 2015 roku przez byłą minister kultury, panią Małgorzatę Omilanowską.

Cztery z pięciu osób: Annę R. Burzyńską, Julię Hoczyk, Bartłomieja Miernika i Danutę Labijak, poinformowano telefonicznie o zmianie ekspertów i odsunięciu od punktowania wniosków. Kto ich zastąpił, dowiemy się przy okazji opublikowania wyników punktacji priorytetu.

za e-teatr.pl