Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie

Informujemy, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniach 22 – 23 kwietnia br. w Radziejowicach. Porządek obrad Biuro Zarządu wyśle faksem lub pocztą do wszystkich członków w pierwszej połowie marca 2007. Prosimy o twórczy udział.

Formularz zgłoszeń