Archiwum

Ważne informacje

Walne Zebranie w Warszawie

Szanowni Państwo,

w tym roku Walne Zebranie podsumowujące działalność Stowarzyszenia w roku 2011, odbędzie się wyjątkowo w Warszawie.
Zebranie (jednodniowe) odbędzie się 23 kwietnia (poniedziałek) w Teatrze Studio o godzinie 11.00.

Szczegółowy porządek obrad zostanie zamieszczony na stronie internetowej SDT oraz rozesłany do Członków Stowarzyszenia w terminie późniejszym.