Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie w Radziejowicach

W dniach 15 – 16 maja 2011 roku odbędzie się w Pałacu w Radziejowicach Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Szczegółowy porządek obrad oraz karta zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.