Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

Na grudniowym posiedzeniu Zarządu ustalono, że Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się w dniach 22 – 23 kwietnia w Radziejowicach.