Archiwum

Ważne informacje

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w Radziejowicach

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się w dniach 15 i 16 maja 2011 w Radziejowicach. Prosimy o możliwie szybkie wysyłanie kart zgłoszeniowych, w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc hotelowych.

Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Porządek obrad