Archiwum

Ważne informacje

Walne Zebranie

W dniach 25 i 26 kwietnia 2010 roku odbędzie się w Pałacu w Radziejowicach Walne Zebranie.
Prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mailowy: teatrsyrena@pnet.pl w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc hotelowych.

Szczegółowy porządek obrad zostanie zamieszczony na stronie internetowej SDT oraz rozesłany do Członków Stowarzyszenia w terminie późniejszym.