Archiwum

Ważne informacje

Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw.

Po niezwykle emocjonalnej dyskusji i dramatycznym (!) głosowaniu 1 lipca 2011 Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy ooipdk. Niestety, przepadł pakiet rozwiązań dotyczący angażowania artystów na umowy na czas określony.
Poniżej:
1) stenogram z dyskusji i głosowań
2) uchwalona ustawa, w brzmieniu, w którym 4 lipca 2011 r przekazano ją do Senatu RP
3) materiał porównawczy, ukazujący wniesione przez Sejm zmiany do projektu rządowego.

Termin rozpatrzenia ustawy przez Senat upływa w dniu 3 sierpnia 2011 r. Marszałek Senatu w dniu 6 lipca 2011 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Senat będzie rozpatrywał tę ustawę na posiedzeniu plenarnym 27 – 28 lipca 2011 r.