Archiwum

Ważne informacje

Uchwała

W związku z odwołaniem Zbigniewa Rybki ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, Stowarzyszenie podjęło uchwałę, na mocy której Zarząd został upoważniony do poinformowania społeczeństwa o wyżej wymienionej sprawie a także wystosowania pism, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Podkarpackiego, w których sprzeciwi się tej decyzji.