Archiwum

Ważne informacje

ANKIETA – Teatry Polskie 2007 – 2009

Szanowni Państwo Dyrektorzy Teatrów!

W ramach przygotowań do II Forum Polskiego Teatru, którego organizacji w dniach 22 i 23 listopada 2010 r. podjęło się Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów, opracowana została Ankieta, mająca dostarczyć wiarygodną informację o aktualnej kondycji organizacyjnej, ekonomicznej i materialnej polskich instytucji teatralnych.

Efektem badań powinno być uchwycenie problemów wspólnych, ale także różnic występujących w teatrach prowadzonych przez różnych organizatorów. Opublikowane przez SDT wyniki Ankiety, będą użytecznym narzędziem do pracy nad doskonaleniem otoczenia prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego naszych instytucji. Opracowanie ?Teatry Polskie 2007 – 2009″, powstaje pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo prosimy o rzetelne odpowiedzi na pytania zawarte w Ankiecie w terminie do 31 lipca 2010 r.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z wypełnieniem Ankiety prosimy przesłać na adres e-mail:
teatrypolskie2007-2009@sdt.pl Wypełnioną Ankietę prosimy wysłać w wersji elektronicznej na adres email: teatrypolskie2007-2009@sdt.pl oraz w wersji papierowej, pocztą na adres: Biuro Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów w Teatrze Syrena ul. Litewska 3 00-589 Warszawa.

Ankieta