Archiwum

Ważne informacje

Szkolenie dla dyrektorów, głównych księgowych i radców prawnych

5 grudnia 2011 w Teatrze STUDIO w Warszawie

Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207 poz. 230), Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, organizuje spotkanie konsultacyjne i szkoleniowe w celu przybliżenia nowych regulacji prawnych.

Adresatami spotkania są dyrektorzy, główni księgowi i radcy prawni teatrów dramatycznych, lalkowych, muzycznych oraz oper i teatrów tańca (do 2 osób z każdej instytucji).

Do udziału w tym spotkaniu w charakterze konsultantów zaprosiliśmy Pana Zenona Butkiewicza, dyrektora Departamentu Narodowych Instytucji Kultury oraz innych kompetentnych  urzędników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogących wyjaśnić istotę nowych regulacji.

Spotkanie to będzie też dobrą okazją do konsultacji poprzedzających wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy rozporządzenia, o którym mowa w Art. 31d ust. 1  zmienionej ustawy.

  • Termin spotkania: 5 grudnia 2011 r. od godz. 11:00 do 17:00
  • Miejsce: Teatr Studio, im. St.I. Witkiewicza, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki
  • Koszt udziału w spotkaniu: 120,- zł od osoby (w cenie catering, materiały konferencyjne),
  • Warunki udziału: zgłoszenie imienne na adres: a.goller@sdt.pl oraz wpłata kosztu udziału, w terminie do 25 listopada 2011 r. na rachunek Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów
    nr 02 1240 6029 1111 0000 4790 7418
    w banku PEKAO SA O/Warszawa (na przelewie proszę wpisać „udział w szkoleniu” oraz nazwiska zgłoszonych uczestników).

Bliższych informacji udziela: Ryszard Markow, tel. 616590220; lub +48608550699; fax 618527464; r.markow@sdt.pl

W celu dobrego przygotowania spotkania, prosimy uczestników o wcześniejsze nadsyłanie pytań do urzędników MKiDN na adres: r.markow@sdt.pl