Archiwum

Ważne informacje

Spotkanie w ZAiKS-ie

18 listopada 2013 w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, z inicjatywy władz tego Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie dyrektorów teatrów, stanowiące kontynuację rozmów zapoczątkowanych w kwietniu 2013 w Radziejowicach, w czasie obrad walnego zebrania członków SDT. Ze strony Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Janusz Fogler, zastępca prezesa Michał Komar, dyrektor generalny Stowarzyszenia Krzysztof Lewandowski oraz kierownik Wydziału Licencji i Inkasa Andrzej Kuśmierczyk.
Gospodarze spotkania mówili o problemach napotykanych podczas licencjonowania utworów dramatycznych oraz, co najbardziej interesujące dla dyrektorów teatrów, zaprezentowali rozwiązania, jakie ZAiKS zamierza w najbliższym czasie przyjąć odnośnie licencjonowania i zarządzania Wielkimi Prawami.
SDT reprezentowali m.in. prezes Barbara Borys-Damięcka, członkowie Zarządu oraz inni dyrektorzy z teatrów dramatycznych, muzycznych i lalkowych. Dyrektorzy teatrów podzielili się swoją, krytyczną oceną dotychczasowej współpracy z ZAiKS-em w zakresie pozyskiwania licencji na korzystanie z praw do utworów autorów polskich i zagranicznych, narzekali na procedury towarzyszące zawieraniu umów, wydłużający się czas oczekiwania, brak dostępu do informacji o utworach chronionych przez ZAiKS, zbyt wysokich stawkach opłat licencyjnych.
Zapowiedziane przez przedstawicieli ZAiKS-u nowe rozwiązania organizacyjne powinny usprawnić współpracę z teatrami. Nie rozwiążą jednak wszystkich problemów.

PREZENTACJA