Archiwum

Ważne informacje

Spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych

13 grudnia 2010 w Operze Krakowskiej  odbyło się kolejne spotkanie dyrektorów teatrów muzycznych. Dyrektorzy teatrów z Bytomia, Chorzowa, Gliwic, Gdańska, Krakowa, Lublina Poznania i Warszawy rozmawiali o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, projektowanych zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych, dzielili się doświadczeniami w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich.