Archiwum

Ważne informacje

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

5 października 2011 weszło w życie Rozporządzenie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 (Dz. U. 184 poz. 1240) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Rozporządzenie nakłada wiele nowych obowiązków na dyrektorów teatrów.

Treść rozporządzenia