Archiwum

Ważne informacje

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

15 września 2010 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie